• Les tres institucions rebutgen la reforma del Projecte de llei de justícia gratuïta perquè no soluciona els problemes existents que tenen els advocats, comporta més tràmits i burocràcia perquè els ciutadans demanin el benefici de la justícia gratuïta i, a més, s’envaeixen les competències de la Generalitat
El Consell de l’Advocacia Catalana, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i el Departament de Justícia es posicionen en contra del Projecte de llei de justícia gratuïta, la setmana en què acaba el termini per presentar-hi al·legacions.
 
Les tres institucions coincideixen en els arguments ja que consideren que la futura llei, si s’aprova tal com està redactada en aquests moments, suposarà un pas enrere tant per a la ciutadania com per als advocats i procuradors que presten el servei. A més, és un nou atac contra les competències de la Generalitat en matèria de justícia perquè centralitza funcions en aquest àmbit que abans tenien les comunitats autònomes amb les competències transferides i menysté la tasca social dels advocats del torn d’ofici.
 
Segons Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, entitat dins del Consell de l’Advocacia Catalana que més advocats dedicats al torn d’ofici aglutina, és intolerable el tracte que es pretén donar amb la nova llei als advocats del torn d’ofici, un servei  que es presta tots els dies de l’any les 24 hores del dia per garantir el dret a la tutela judicial efectiva. Perquè els advocats del servei del torn d’ofici creuen en la seva feina i en la tasca social que exerceixen davant de la ciutadania”.
 
Per a Germà Gordó, conseller de Justícia, “aquest Projecte de  llei suposa una clara invasió de les  competències de la Generalitat i, a més, no defineix ni resol el sistema de finançament de l’assistència jurídica gratuïta”. En aquest sentit, l’article 11 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, que va introduir les taxes judicials estatals, estableix la vinculació de la recaptació d’aquesta taxa al finançament de la justícia gratuïta. “A dia d’avui, l’Estat no ha abonat a les comunitats autònomes amb competències en matèria d’assistència jurídica gratuïta els imports que els corresponen per aquest concepte”, recorda Gordó. 
 
Un dels aspectes denunciables fa referència al reconeixement i dignificació del treball que realitzen els prop de 7.000 advocats adscrits al Servei del Torn d’Ofici a Catalunya i els 750 procuradors de Catalunya. Cal tenir en compte que fins ara els mòduls de pagament a Catalunya han estat fixats pel Departament de Justícia. El canvi que es proposa des del Ministeri de Justícia pot afectar els pagaments que es realitzen als advocats adscrits al Servei, respecte del que és l’import a abonar, que, en el cas dels mòduls a Catalunya, comportaria una rebaixa del 30 % (encara que la Generalitat s’ha compromès a mantenir-los). Per a Miquel Rodríguez, president de la Comissió del  Torn d’Ofici del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu, “és intolerable que es pretengui aplicar una rebaixa d’aquesta dimensió a uns pagaments que ja estan molt per sota del que són els honoraris habituals d’un advocat”.