• El conseller d’Empresa i Ocupació afirma que el descens de la inversió en infraestructures “discrimina la competitivitat de les  empreses catalanes, augmenta els seus costos logístics i dificulta la seva penetració en els mercats mundials”
  •  Puig estima que amb aquesta reducció s’han deixat de crear llocs de treball a Catalunya

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, creu que “l’estudi que ha presentat aquest matí la Cambra de Comerç de Barcelona posa de manifest, una vegada més, la discriminació econòmica que aplica l’Estat cap a Catalunya”.

En una època de crisi, el conseller Puig considera que pot ser “comprensible” que els recursos destinats a infraestructures disminueixin. El que “no és acceptable i és discriminatori” és que el percentatge que es destina a Catalunya caigui de manera desproporcionada. “Hem passat de tenir el 18% el 2009, -percentatge que s’acosta al pes de la nostra economia en el PIB espanyol- a un 11%, el 2014”, assenyala Puig. Això representa “discriminar la competitivitat de les empreses catalanes, augmentar els seus costos logístics i dificultar la seva penetració en els mercats mundials”. A més, el conseller ha destacat que “fer aquesta retallada asimètrica en un moment de crisi, agreuja la situació del mercat laboral català”.
 
Segons Puig, “l’estudi de la Cambra posa xifres a allò que ja notàvem a la pràctica: l’administració central discrimina Catalunya, de nou, en matèria d’infraestructures”. I això, segons ell, “té un cost addicional per a les empreses que dificulta la seva capacitat de desenvolupament i creixement.”
 
 De nou, el conseller d’Empresa i Ocupació ha recordat que “la recuperació econòmica vindrà de la mà de la millora de l’activitat de les empreses”. “Si els hem privat d’una bona dotació d’infraestructures de transports –ha dit— els hem posat traves per que siguin més competitives en el moment de la recuperació econòmica”.
 
D’altra banda, Felip Puig ha fet una apreciació de l’impacte sobre el mercat de treball d’aquestes xifres presentades per la Cambra sobre el mercat de Treball. Segon un estudi del DEMO de l’octubre del 2012, “cada punt del PIB que es pugui destinar a inversions en infraestructures, representaria la creació d’uns 35.000 llocs de treball”. En aquests últims cinc anys la discriminació en infraestructures a Catalunya ha representat una minva d’uns 20.000 llocs de treball consolidats.