• El Departament de Cultura impulsa campanyes per fomentar l'ús del català al sector empresarial i la justícia
Reunió Comissió Tècnica de Política Lingüística
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presidit avui la reunió de la Comissió Tècnica de Política Lingüística, formada pels secretaris generals dels departaments de la Generalitat i en la qual també hi participa la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa. L’objectiu és que els diferents departaments dels Govern impulsin mesures no només per al foment i l'ús de la llengua, sinó també per al seu prestigi.
 
La Comissió és un òrgan d’alt nivell polític que té l’encàrrec de garantir l'aplicació homogènia de la normativa lingüística per part de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat i de complir els acords del Govern en aquesta matèria, a més de fixar els mecanismes de cooperació interdepartamental per implantar polítiques lingüístiques transversals.
 
Durant la reunió, s’ha acordat que les accions dutes a terme pel Govern es regeixin pels següents principis: 
 
 • Centralitat de la llengua catalana en les accions que dugui a terme Govern i en les principals actuacions i actes dels sectors en què intervé cada departament, inclosos els internacionals.
 • El català com a element rellevant en la contractació i les línies de subvenció i ajuts com a mesura per incrementar l’oferta i la disponibilitat lingüística de productes, béns i serveis.
 • Seguiment de l’aplicació de la legislació lingüística (Codi de consum, llei i normativa sobre la llengua de signes catalana, l’occità aranès...) i de l’impacte lingüístic de la nova legislació.
 • Accions per facilitar el creixement de l’ús del català en les relacions dels departaments amb els ciutadans, els organismes i les entitats.
 • Identificació d’oportunitats, esdeveniments, fòrums per a la projecció de la llengua (Mobile World Congress, Gamelab, per ex.)
 • Màxima implicació dels departaments en les accions i campanyes sectorials: Català i empresa. Ja estàs al dia?, En català, també és legal, Estira’t pel català.
 • Promoció de la formació en català dels sectors propis de cada departament (per ex: sector del taxi, petit comerç, restauració) a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, com a mitjà públic instrumental de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
El conseller Mascarell ha destacat com a principals accions que cal dur a terme per reforçar la qualitat, l’ús i el prestigi de la llengua catalana: 
 • el reforç de la qualitat de la llengua en els mitjans de comunicació
 • les actuacions adreçades a les entitats de crèdit i asseguradores atesa la disminució en l’ús del català que ha provocat la reestructuració bancària
 • les accions adreçades a garantir l’atenció oral al català als usuaris dels serveis sanitaris i sociosanitaris, especialment les unitats d’urgències i els centres geriàtrics de caràcter privat
 • les accions adreçades a incrementar l’ús del català al petit i el gran comerç
 • el pla d’acompanyament lingüístic a empreses
 • els acords i plans de treball pactats amb els cinc consells de col·legis professionals de l’àmbit del dret: advocats, procuradors, notaris, registradors i graduats socials
 • Les polítiques d’acollida lingüística, que impliquen diversos departaments i que, a més de l’oferta formativa del Consorci per a la Normalització Lingüística i el portal Parla.cat, inclouen accions com l’extensió del programa de Voluntariat per la llengua a les comunitats religioses establertes a Catalunya o la llengua en el certificat de primera acollida.
 

1  

Fitxers adjunts

Comissió Tècnica de Política Lingüística

Comissió Tècnica de Política Lingüística
JPG | 1514