El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha iniciat el període de matriculació per als cursos que ofereix a través de la seva xarxa territorial, amb diferents nivells d’aprenenatge: des dels nivells inicials fins al nivell superior, a banda dels cursos complementaris i específics. El CPNL ha adequat els seus cursos de nivell superior, que han passat d’anomenar-se nivell D a nivell C2, d’acord amb els criteris del Consell d’Europa. El nivell C2 té un caràcter comunicatiu i s’adreça a les persones que duen a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic.
 
El CPNL ofereix diferents modalitats d’aprenentatge del català amb l’objectiu que els alumnes puguin compatibilitzar la feina amb els estudis. Així, a l’oferta ja existent de cursos presencials, que agrupen els continguts de tots els nivells en cursos de 45, 90 i 120 hores, s’hi sumen els cursos semipresencials i en línia, a través del Parla.cat. El Consorci també organitza un gran nombre d’activitats culturals perquè els alumnes puguin posar en pràctica els aprenentatges, compartir experiències i ampliar els coneixements de cultura catalana. Els cursos es basen en els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents als certificats de la DGPL i tenen una correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).
 
Per altra banda, el Consorci dóna impuls a l’aprenentatge del català en l’entorn laboral. Amb la campanya 'Connecta't al català', ofereix cursos orientats a l’empresa, l'entorn laboral i els professionals de diferents sectors. Es pretén, així, fer créixer la presència, el coneixement i la qualitat de la llengua catalana, tant oral com escrita, en l’àmbit socioeconòmic. Els cursos s'orienten a diferents sectors d'activitat: els comerços, la restauració, la sanitat i l’atenció al públic, entre d’altres. El CPNL dissenya cursos a mida per a sectors empresarials específics, com: ‘Atenció al públic per al comerç’, ‘Català bàsic per a empresaris’, ‘Comunicacions administratives’, ‘Català a taula. Curs per a la restauració’, ‘Escriptura eficaç’, ‘Tècniques i pràctiques’, o ‘Català per a professionals sanitaris’.
 
El Consorci és una institució pública dedicada al foment de la llengua catalana a través de la formació i dinamització lingüística. Integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, té actualment 22 centres de normalització lingüística i 146 punts de servei a tot el territori català. Aquest any celebra el 25è aniversari.
 
L'oferta de cursos i les condicions de matriculació es poden consultar al web, on hi ha un cercador que permet buscar el curs de català que millor s'adeqüi a les necessitats de cadascú.