En relació a les mesures que, de cara a l’inici de curs, han adoptat els centres educatius que han rebut requeriments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte al règim lingüístic a aplicar a alumnes concrets, el Departament d'Ensenyament considera que la solució adoptada en tots els casos s’adequa a les previsions de la Llei d’Educació i n’ha informat al tribunal.
 
A l’Institut Alba del Vallès no s’ha adoptat cap mesura, d’acord amb el previst al procediment judicial, atès que l’alumne ha finalitzat l’ensenyament obligatori.
 
A l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç i al centre Mare de Déu del Roser, els alumnes afectats per la resolució judicial han sol·licitat voluntàriament un canvi de centre, i per tant aquests centres no han de prendre cap mesura.
 
El Col·legi Sant Bonaventura-Franciscans, de Vilanova i la Geltrú, aquest curs escolar 2014-2015 implementa un nou projecte educatiu que suposa un augment d’hores lectives en llengua anglesa i castellana incorporat al Marc per al Plurilingüisme del programa integrat de llengües (PIL) del Departament d’Ensenyament.
 
I en el col·legi Escolàpies de Sabadell, on l’alumna afectada cursa Educació Secundària Obligatòria, s’ha intensificat la presència del castellà, i en concret s’impartirà en aquesta llengua la matèria de matemàtiques. Aquesta escola forma part del 15% de centres de Catalunya que aquest curs realitzaran alguna matèria o part d’alguna matèria en llengua castellana.