• L’Executiu considera que el decret envaeix les competències de la Generalitat, recollides a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a la Llei d’educació de Catalunya
 
El Govern ha acordat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la interposició d’un conflicte de competències davant del Tribuna Constitucional en relació amb el decret que obliga la Generalitat a pagar els costos d’escolarització privada en castellà per als alumnes que ho sol·licitin. La petició arriba després que hagi estat negativa la resposta del govern espanyol al requeriment d’incompetència que l’Executiu havia presentat contra el decret.
 
El decret del Ministeri d’Educació atribueix a l’Estat la facultat de substituir les comunitats quan aquestes no garanteixin l’ensenyament en castellà en una proporció raonable i estableix que aquests alumnes seran escolaritzats en centres privats que disposin d’aquesta oferta i que el cost anirà a càrrec de la Generalitat. Davant d’això, el Govern considera que el decret suposa una invasió de les competències pròpies de la Generalitat en matèria d’educació i llengua. L’Executiu entén que l’Estat no disposa de competències per establir aquest mecanisme, que suposarà la separació dels alumnes per raó de llengua, la qual cosa és contrària al règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya, tal com estableixen l’Estatut d’autonomia de Catalunya la Llei d’educació de Catalunya.
 
Aquestes despeses d’escolarització privada en castellà estan alhora previstes en la disposició addicional 38a de la LOMCE, contra la qual la Generalitat ja va presentar recurs.