La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha estat elegida vicepresidenta primera de la Comissió Intermediterrània (CIM) de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes d’Europa (CRPM) per als propers dos anys. L’elecció ha tingut lloc en el marc de la 42a assemblea general de la CRPM que s’ha celebrat aquesta setmana a Umea (Suècia).
 42a assemblea general de la CRPM a Umea
Com a representant de la presidència de la Comissió Intermediterrània, la vicepresidenta va presentar el balanç i perspectives del mandat 2012-2014, durant el qual Catalunya va tenir la presidència de la Comissió.
 
Entre els treballs de la CIM en aquest període destaquen la promoció de les estratègies macroregionals a la Mediterrània, la reactivació dels grups de treball sectorials (Política Marítima, Energia, Polítiques Juvenils, Transport, Turisme etc.), la consolidació de la participació d’algunes regions del sud de la conca i la presentació i seguiment de projectes europeus com ara COM&CAP MarInA-Med, entre d’altres.
 
En particular la vicepresidenta Joana Ortega va ser ponent d’un informe sobre “Una política de cohesió per a la Mediterrània” que va aprovar el 24 de febrer d’enguany, a Tànger, l'Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM).
 
Durant els propers dos anys, el nou president de la CIM serà el president de la Provença-Alps-Costa Blava, Michell Vauzelle.
 
La Comissió Intermediterrània és una de la sis comissions geogràfiques de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes d'Europa. La CIM va ser creada el 1990 per expressar els interessos comuns de les regions de la Mediterrània en importants negociacions europees. L’abast de la seva missió es va ampliar posteriorment per incloure qüestions relatives a totes les regions perifèriques de la Mediterrània, sobretot després de la Declaració de Barcelona de 1995 i de l’impuls de la Unió per la Mediterrània (UpM).