• Ortega afirma que l’operatiu estarà a punt perquè la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot en el marc d’un procés que ha definit com a “presidit pel rigor, respectuós al marc legal estatutari i constitucional i amb totes les garanties democràtiques”
  • L’operatiu de la consulta sobre el futur polític de Catalunya consta de 4.718 locals de consulta i 8.130 meses, mobilitzarà 24.930 membres de meses, 4.834 representants de l’Administració i un dispositiu de seguretat de 9.200 policies.
La vicepresidenta durant la presentació de les dades del dispositiu de la consulta 9N
La vicepresidenta durant la presentació de les dades del dispositiu de la consulta 9N
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha presentat els detalls del dispositiu de votació de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre. Segons la vicepresidenta, es tracta d’un procés “democràtic, legítim, presidit pel rigor, amb voluntat de transparència i plenament legal en estar fonamentat en una llei estatutària i constitucional com la de consultes no referendàries que ha estat aprovada per una àmplia majoria del Parlament”. “Hem treballat bé i tot estarà a punt per a la consulta del novembre”, ha afirmat la vicepresidenta.
 
Les dades principals del dispositiu de consulta són les següents:
 
-       2.718 locals de consulta
-       8.130 meses de consulta
-       10.800 urnes, 5.200 cabines, 6.700.000 paperetes bilingües i 8.600 paperetes trilingües, 7.000.000 sobres de votació
-       24.390 membres titulars de les meses de consulta i 48.780 membres suplents.
-       4.834 representants de l’Administració
-       9.200 policies (6.200 del Cos de Mossos d’Esquadra i 3.000 policies locals)
-       Pressupost del dispositiu: 8.886.724 euros
-       Participants: 5.400.000 catalans residents a Catalunya; 2.527 catalans residents a l’estranger; estrangers comunitaris/no comunitaris amb 1/3 anys de residència a Catalunya que ho sol·licitin.
-       Calendari de votació: votació presencial la jornada del 9 de novembre; votació anticipada per dipòsit entre els dies 20 i 25 d’octubre (per als col·lectius de treballadors mobilitzats el 9 de novembre, persones amb nivell de dependència acreditat, persones amb comunicació d’hospitalització, persones internes en centres penitenciaris o de menors i catalans residents a l’exterior). Període de sol·licitud de vot anticipat per dipòsit per a residents a l’exterior entre els dies 1 i 7 d’octubre.
 
Convenis i protocols signats per al desplegament del dispositiu
 
Ahir dissabte, 27 de setembre, el Departament de Governació va subscriure els  convenis i protocols per al desplegament del dispositiu de la consulta en els àmbits de la gestió de dades del registre de participants; la utilització de dades del Registre de població de Catalunya; el subministrament, transport i lliurament de material i la utilització de dades del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior. Governació ha formalitzat aquests convenis i protocols amb el Departament de la Presidència, l’Institut d’Estadística de Catalunya, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
 
Tota la informació sobre el dispositiu, els procediments i l'actualitat de la consulta del 9 de novembre sobre el futur polític de Catalunya és disponible a la pàgina web www.9nconsulta2014.cat.
 

3  

Fitxers adjunts

La vicepresidenta durant la presentació de les dades del dispositiu de la consulta 9N

La vicepresidenta durant la presentació de les dades del dispositiu de la consulta 9N
JPG | 1707

Rdp presentació dades dispositiu consulta 9N

Rdp presentació dades dispositiu consulta 9N
JPG | 1753

Resum dades dispositiu consulta 9N

Resum dades dispositiu consulta 9N
PPT | 3068