• L’Executiu considera que el decret del Ministeri d’Educació suposa una invasió i detriment de les competències de la Generalitat en matèria d’educació i llengua pròpia
  • En el requeriment s’al·lega que l’Estat no disposa de competències per establir aquest mecanisme i que suposarà una separació dels alumnes per raó de llengua, fet que és contrari al règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya
  • Després de la negativa del requeriment al govern central i del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, aquest és el darrer pas per presentar el recurs de conflicte de competències davant el Tribunal Constitucional
El Govern ha aprovat portar davant del Tribunal Constitucional el Decret 591/2014, d’11 de juliol, que obliga a la Generalitat a pagar els costos d’escolarització privada per als alumnes que demanin escolarització en castellà.
 
Aquestes despeses d’escolarització estan previstes en la disposició addicional 38a de la LOMCE, que ja va ser objecte de recurs contra la llei per part de la Generalitat. Després de la negativa del requeriment al govern central i del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, aquest és el darrer pas per presentar el recurs de conflicte de competències davant el Tribunal Constitucional.
 
La Generalitat considera que el Decret del Ministeri d’Educació suposa una invasió i un detriment de les competències pròpies en matèria d’educació i de llengua. En el requeriment s’al·lega que l’Estat no disposa de competències per establir aquest mecanisme, alhora que aquest mecanisme suposarà una separació dels alumnes per raó de llengua, fet que és contrari al règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya com s’estableix a l’Estatut d’autonomia i a la Llei d’educació de Catalunya.
 
El Decret -que regula els procediments relatius al reconeixement de la compensació de costos previstos a la disposició addicional 38a de la LOMCE- atribueix a l’Estat la facultat de substituir les comunitats autònomes quan aquestes no garanteixin l’ensenyament en castellà en una proporció raonable i disposa l’escolarització d’aquests alumnes en centres privats amb aquesta oferta, el cost de la qual anirà a càrrec de la Generalitat.