• La Fundació, impulsada pel Departament de Cultura i un grup d'empreses de referència a Catalunya, s’ha constituït avui
  • En la seva activitat ordinària, la Fundació actuarà com a dinamitzador de projectes culturals
  • Els destinataris prioritaris de les iniciatives de la Fundació són els creadors emergents i els projectes culturals amb voluntat d’impacte social, els projectes en fase incipient de desenvolupament i els projectes de rehabilitació o restauració del patrimoni cultural
  • Conseller Mascarell: “És una novetat crear una entitat privada dedicada a convèncer altres empreses perquè apostin per la cultura”
Fundació Catalunya Cultura
La Fundació Catalunya Cultura s’ha constituït avui com una plataforma per incentivar la col·laboració entre el sector empresarial i l’àmbit de la creativitat, la innovació i el patrimoni, amb l’objectiu de trobar noves formes de finançament que permetin impulsar nous projectes culturals. Amb la creació d’aquesta Fundació es dóna compliment a un dels compromisos principals del Departament de Cultura per a aquesta legislatura.
 
La Fundació Catalunya Cultura està impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i per un grup d'empreses de referència, amb la col·laboració del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCa) i l'Institut Català de Finances.
 
El conseller Mascarell ha destacat que “és una novetat crear una entitat privada, en què el Departament de Cultura, l’Institut Català de Finances i la CoNCA hi són presents, dedicada a convèncer altres empreses perquè apostin per la cultura. No partim de zero. Respon a la nostra tradició empresarial de mecenatge, que ara volem amplificar. A Catalunya hi ha gran tradició de suport del mon empresarial al món de la cultura”.
 
Enric Crous serà el director del Patronat de la Fundació Catalunya Cultura. Crous ha ressaltat que “un país és ric quan té cultura” i que “un dels objectius del Fundació serà elevar la riquesa del nostre país”. Per a Crous “la fundació és un exemple d’un element d’èxit del nostre país: la col·laboració entre el sector públic i el privat. Quan aquest dos sectors s’han posat d’acord, el país ha tirat endavant”.
 
 
La Fundació està formada per les vuit empreses següents, representades en el Patronat per:
 
- Ferran Rodés, conseller delegat d’Havas Media Group, en representació d’Acta Diurna
 
- Eloy Planes, conseller delegat de Fluidra
 
- Miquel Molins, director general de Fundació Banc Sabadell
 
- Xavier Gramona, vicepresident de Gramona
 
- Enric Crous, director general de Grup Damm
 
- Josep Creuheras, vicepresident de Grup Planeta
 
- Ramon Pastor, vicepresident i director general de Hewlett Packard
 
- Lluís Bassat, president de Fundació Carmen i Lluís Bassat
 
En la seva activitat ordinària, la Fundació actuarà com a dinamitzador de projectes culturals de manera coordinada amb el Departament de Cultura, així com amb d’altres institucions públiques.
 
D’una banda, buscarà aliances amb les institucions susceptibles de participar en el finançament de projectes culturals. Es tractarà prioritàriament d’entitats de l’àmbit privat, però també de fundacions i institucions que actuen en l’àmbit europeu i internacional. D’altra banda, explorarà i facilitarà possibles vies, més enllà de les de finançament públic i privat, per ajudar al desenvolupament de projectes culturals. La Fundació també treballarà per aportar coneixement en la millora de la gestió, la comunicació, la difusió i la internacionalització dels projectes culturals, a partir de l’experiència de les diferents empreses que en formen part, i generarà un espai de lobby per al suport a la cultura.
 
Els destinataris prioritaris de les iniciatives de la Fundació són els creadors emergents i els projectes culturals amb voluntat d’impacte social, els projectes en fase incipient de desenvolupament, i els projectes de rehabilitació o restauració del patrimoni cultural. En qualsevol cas, es podran beneficiar de les actuacions de la Fundació totes les persones físiques i jurídiques que disposin d’un projecte cultural que requereixi de finançament.
 
Amb aquesta iniciativa, el sector empresarial mostra la seva convicció en un país culturalment fort, competitiu. Catalunya compta amb un teixit cultural ric i divers, altament creatiu i amb uns sectors econòmics i associatius actius i dinàmics. La Fundació aposta, doncs, per intensificar els ponts entre el sector empresarial i el cultural.
 
Els objectius principals de la Fundació són:
 
- Identificar i impulsar l’increment dels recursos que es destinen a la cultura
 
- Incentivar i facilitar noves experiències de col·laboració del sector privat en el desenvolupament de projectes culturals
 
- Canalitzar noves possibilitats d’ocupació dels seus agents i creadors
 
- Desenvolupar una xarxa de col·laboració pública-privada dins el marc de responsabilitat social corporativa de les empreses i emprenedors amb activitat a Catalunya
 
- Crear una plataforma social que ajudi a recuperar la visibilitat de la cultura com a projecte estructural, eix vertebrador i instrument cohesionador de la societat
 
- Crear un moviment positiu i participatiu de la societat civil en el suport als projectes culturals
 
- Transferir la mentalitat emprenedora i d’innovació del món creatiu als projectes empresarials, a fi d’ajudar a construir un esperit d’avantguarda i contemporaneïtat tant als sectors econòmics com al conjunt del país
 
 
Estructura i funcionament
 
La Fundació comptarà amb els òrgans de govern següents: Patronat,  Comissió Executiva, Direcció, Consell Social i de Mecenatge i una Comissió de Projectes.
 
El Patronat serà l’òrgan de govern i administració de la Fundació. Fixarà les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la Fundació; elaborarà un pla d’actuació i el pressupost anual; nomenarà els membres de la Comissió Executiva així com el director o directora de la Fundació, i signarà acords i convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades.
 
El Patronat es reunirà en sessions ordinàries almenys dues vegades l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar formalment els comptes anuals de l’exercici anterior. Estarà format per un mínim de 8 i un màxim de 20 membres, que seran, com a membres nats, representants de les empreses fundadores; personalitats de reconegut prestigi en el camp de l’empresa, la cultura. També hi seran representats el Departament de Cultura, el CoNCA i l’Institut Català de Finances.
 
En el marc de la Fundació, es crearà el Consell Social i de Mecenatge, que estarà format per totes aquelles empreses, entitats o persones físiques que col·laborin en el finançament de les activitats i projectes impulsats per la Fundació.
 
 

3  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa: Fundació Catalunya Cultura

Dossier de premsa: Fundació Catalunya Cultura
PDF | 2609

Fotografia: Constitució de la Fundació Catalunya Cultura (1)

Fotografia: Constitució de la Fundació Catalunya Cultura (1)
JPG | 1733

Fotografia: Constitució de la Fundació Catalunya Cultura (2)

Fotografia: Constitució de la Fundació Catalunya Cultura (2)
JPG | 2622