El formulari perquè els ciutadans puguin consultar el local i la mesa de participació on estan adscrits està disponible al web www.participa2014.cat
La jornada de participació ciutadana del proper 9 de novembre tindrà 1.317 locals de participació i 6.695 meses distribuïts arreu del territori.
 
 
La distribució territorial dels locals i les meses és la següent:
 
Territori
Locals
Meses
Alt Pirineu
    74
  111
Barcelona
  452
4.227
Central
  177
  537
Girona
  231
  684
Lleida
  167
  384
Tarragona
  161
  577
Terres de l'Ebre
    55
  175
Total
1.317
6.695
 
 
 
Els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys poden consultar al web www.participa2104.cat el local i la mesa on podran fer efectiva la seva participació. S’ha habilitat un formulari, on l’usuari pot introduir l’adreça que consta al seu DNI i, de forma immediata, obté la informació del local i la mesa als quals està adscrit per poder participar en el procés. La informació es pot imprimir amb un format de targeta, perquè sigui d’utilitat a l’hora de localitzar el local i la mesa.
 
Adjuntem documents annexos amb la distribució de locals i meses de participació per comarques.

1  

Fitxers adjunts

141029 9N - Locals i meses per comarca i territori

141029 9N - Locals i meses per comarca i territori
PDF | 81