• L’acció, feta amb la col·laboració del Departament de Justícia, té com a objectiu informar i sensibilitzar la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de la Justícia, i que els professionals del sector el facin servir
En català, també és de llei
El Departament de Cultura endegarà dilluns 3 de novembre la campanya “En català, també és de llei” per tal de fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit judicial.
 
L’acció, que ha comptat amb la col·laboració del Departament de Justícia, té com a objectiu informar i sensibilitzar d’una banda la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de la Justícia, i d’altra banda els professionals del sector perquè facin servir el català com la llengua habitual emprada tant en jutjats com en registres públics, notaries, despatxos d’advocats o consultes de graduats socials, entre d’altres entorns.
 
“En català, també és de llei” s’adreça igualment als professionals del dret i la justícia perquè facilitin als ciutadans l’elecció de llengua. Els estudiants de carreres jurídiques també són destinataris de la campanya, que els vol implicar per tal que coneguin, de bon començament, que el català es pot fer servir amb normalitat en el que serà el seu entorn professional.
 
Els anuncis, per a televisió i per a xarxes socials, estan protagonitzats per magistrats, advocats, procuradors i notaris que animen els ciutadans a utilitzar el català en la seva relació amb la justícia, i s’acompanyen d’insercions en mitjans de comunicació i un fullet amb set senzilles idees que aclareixen els principals dubtes que els ciutadans poden tenir a l’hora d’adreçar-se en català a l’administració de justícia i els seus professionals:
 
- En català, els documents són vàlids
- La justícia està preparada per treballar en català
- Pots declarar en català
- Tu ets el client, digues a l’advocat que et representi en català.
- Tu tries la llengua, la llei t’empara
- Els registres, també en català
- Els documents públics, els pots demanar en català
 
Tots els elements que integren la campanya es poden trobar i descarregar al web www.gencat.cat/llengua/justicia, dissenyat per tenir el màxim rendiment a les xarxes socials i en els entorns mòbils.
 
La campanya dóna continuïtat a les diverses accions que la Generalitat de Catalunya ha impulsat aquesta legislatura per promoure l’ús del català en el món jurídic. En aquest sentit, destaquen els cinc acords marc que el Departament de Cultura i el Departament de Justícia de la Generalitat han signat amb els principals col·legis professionals del món del dret: el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya i l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.
 
 
Dades del català a la justícia
 
L’any passat, de cada 10 sentències judicials dictades, tan sols una  havia estat redactada en català. En concret, segons dades de 2013, només el 12,4  per cent de les sentències es va dictar en català.
 
En el cas de la documentació registral, els documents escrits en la llengua pròpia de Catalunya només van suposar del 17,8% del total. L’activitat jurídica més deficitària va ser la dels  documents notarials, ja que d’aquests, els redactats en català tan sols van suposar el  9,4% del total.