• L’Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei, que esdevindrà el marc legal que ha de permetre enfocar de manera integral el fet emigratori català
  • El text també respon a la voluntat de sistematitzar les actuacions institucionals que ja impulsa l’Executiu de suport a la ciutadania i a la societat civil catalana a l’exterior
  • Actualment, la Generalitat té reconegudes més de 130 comunitats catalanes de l’exterior, a qui la Secretaria d'Afers Exteriors dóna suport per potenciar la promoció i la difusió de Catalunya arreu del món
 
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de la Catalunya exterior, que permetrà concretar i articular des del punt de vista polític, institucional i administratiu la relació entre el Govern de la Generalitat, els catalans residents a l’exterior, i les entitats en què s’organitzen, per tal que esdevingui el marc legal que permeti enfocar de manera integral el fet emigratori català. La futura llei també respon a la voluntat de sistematitzar les actuacions institucionals de suport a la ciutadania i a la societat civil catalana que ja s’impulsen des de l’Executiu.
 
La futura Llei de la Catalunya exterior permetrà actualitzar la normativa que regeix les relacions del Govern amb les comunitats catalanes a l’exterior i bastirà, per primer cop, les relacions a nivell individual amb els catalans expatriats, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La norma se situarà en coherència amb el Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic.
 
Actualment la Generalitat de Catalunya té reconegudes més de 130 comunitats catalanes de l’exterior, a qui la Secretaria d'Afers Exteriors dóna suport per potenciar la promoció i la difusió de Catalunya arreu del món i com a punts de trobada dels catalans i catalanes de l'exterior. Es tracta d’entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarial...) que el Govern ha reconegut, prèvia sol·licitud de l'entitat, d’acord amb el que estableix la Llei de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior.