• En resposta a una interpel·lació al Parlament, el conseller de la Presidència ha posat en relleu el “compromís” del Govern en la política esportiva i ha posat com a exemple l’augment d’un 20% de les subvencions
  • El portaveu també s’ha referit a les inspeccions de la Seguretat Social o la llicència esportiva única, sobre les quals el Govern mostra una “oposició absoluta”
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha lamentat avui que tot i que la Generalitat té competència exclusiva en esports, un “tema central” i un "compromís" per al Govern, “lamentablement, els darrers temps ens hem de dedicar a combatre les envestides del govern del Partit Popular en contra no només de les institucions catalanes, sinó de tot el que representa el món de l’esport a Catalunya”. En resposta a una interpel·lació parlamentària sobre les actuacions en matèria d’esports, el portaveu del Govern ha reconegut que tot i que el pressupost del departament de la Presidència de 2014 ha estat rebaixat en un 0,4% respecte de l’any anterior, “les subvencions s’han incrementat un 20%”. Homs ha recordat que aquests diners són els que es destinen a donar suport als consells esportius; federacions esportives catalanes, unions esportives de clubs i associacions; organització i participació en activitats esportives federades; activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica; ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i treballs d'investigació de les ciències de l'esport.
 
En aquest mateix context, el conseller ha explicat altres àmbits destacats de l’actuació del Govern en matèria de política esportiva, como ara el manteniment dels equipaments, que “donada la disponibilitat pressupostària que és la que és, convé identificar-ne els requisits". Tot i admetre que el pressupost “es queda curt”, si es fa una “mirada crítica” al passat, “hem volgut aspirar a un nivell que no ens corresponia per la nostra disponibilitat pressupostària”. “Prova d’això”, ha afegit, “es que tenim plurianuals per pagar fins al 2027 sense haver fet res els darrers 4 anys perquè es va gastar allò que no es tenia”. Tot i que cada any, per aquest concepte “paguem de l’ordre de 10 a 12 milions d’euros anuals”, enguany “hem pogut destinar una partida modesta d’1,6 milions d’euros a l’esport local”.

A banda de les subvencions, el Govern està implementant i desplegant diversos Plans Estratègics com ara el d’esport escolar, el d’esport universitari, el d’esports d’Hivern de Catalunya, i el Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física. Una tasca que es desenvolupa amb la col·laboració de tots els agents implicats (administracions, entitats esportives, escoles). Igualment, el Govern “ha posat la banya” en diversos “esdeveniments esportius com els Jocs del Mediterrani o la Volta Ciclista a Catalunya”, per posar dos exemples.
 
Inspeccions de la Seguretat Social i llicència esportiva única
 
El conseller Homs també ha abordat altres qüestions com ara les inspeccions de la Seguretat Social o la llicència esportiva única, sobre les quals el Govern mostra una “oposició absoluta” i lamenta l’actitud del govern espanyol “d’anar a escanyar a qui no té capacitat de resposta”. De fet, el Parlament va aprovar la moció sobre “la regulació de la tasca dels voluntaris de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre i la seva relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social” l’octubre de 2013 en la qual ja es demanava que s’aturessin les inspeccions incorporant una moratòria; que les persones que cobren un salari per sota del SMI, es poguessin regularitzar de  la manera menys traumàtica possible, i que hi hagués una tributació diferent pel voluntariat compensat. Tanmateix, “les iniciatives en aquest terreny han resultat infructuoses”.
 
Pel que fa a la llicència esportiva única, “un autèntic despropòsit”, Homs ha anunciat que la Generalitat ha rebut del govern espanyol una carta que proposa fer una “ponència tècnica” sobre la qüestió.
 
Cal recordar que el Govern de la Generalitat s’ha manifestat reiteradament en contra de la llicència esportiva única per considerar que envaeix competències autonòmiques. En aquest sentit, el passat 27 de febrer de 2014 es va aprovar una moció del Parlament de Catalunya “sobre la llicència esportiva única”. Donant compliment a aquest mandat del Parlament de Catalunya, es va sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. La petició es basa en la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esport, que l’atorga l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.