• La Plataforma de Justícia Penal Europea –Criminal Justice Platform- té com a objectiu la millora dels sistemes d’execució penal, penitenciaris i l'atenció a les víctimes del delicte
Departament de Justícia
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través del director general de Serveis Penitenciaris, Pere Soler, el director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Quim Clavaguera, i el director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Xavier Hernández, ha signat un protocol de col·laboració amb la Plataforma de Justícia Penal Europea, integrada per la Confederació Europea de la Probation (CEP) –que presideix el català Marc Cerón-, l’European Forum for Restorative Justice (EFRJ), representat pel seu president, l’alemany Michael Kilchling, i l’European Organisation of Prison and Correctional Services (EUROPRIS), entitat representada pel seu tresorer,  l’holandès Peter van der Sande.
 
L’objectiu del document signat avui és el d’impulsar un sistema d’execució penal i d’atenció a les víctimes del delicte comuns, i, conjuntament amb els països de la Unió Europea, treballar en una mateixa direcció per tal de reduir la reincidència i  l’impacte de la delinqüència, així com millorar els mètodes de treball amb les víctimes, els interns i la comunitat. Fruit d’aquest Acord, Catalunya –a través del Departament de Justícia- esdevé seu de la Plataforma de la Justícia Penal Europea per a la celebració de les seves properes reunions i conferències.
 
Catalunya aposta per impulsar un sistema d’execució penal comú a la Unió Europea
 
El passat mes d’octubre, la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les va acollir el tercer seminari internacional de la Plataforma de Justícia Penal Europea (Criminal Justicie Platform), integrada per les tres organitzacions europees relacionades amb l’execució penal i l’atenció a les víctimes dels delictes: EUROPRIS www.europris.org; la CEP www.cep-probation.org, i l’EFRJ www.euforumrjorg. La participació de Catalunya en aquests tres organismes a escala europea –EUROPRIS, la CEP i l’EFRJ-, dels quals n’és membre des de la seva fundació, és remarcable si es té en compte que és l’única comunitat de l’Estat espanyol amb competències en matèria penitenciària i d’execució penal.
 
Catalunya va assumir aquestes competències fa 30 anys –l’1 de gener de 1984- i, des d’aleshores, dissenya, coordina i supervisa la implantació d’aquestes polítiques amb independència del model que s’aplica a l’Estat espanyol. Al llarg d’aquests darrers trenta anys, el Govern de la Generalitat ha implantat un model d’execució penal i penitenciari que és referència arreu d’Europa pels seus resultats òptims en la rehabilitació i reinserció de les persones penades.
 
Catalunya és, alhora, capdavantera a l’Estat espanyol i a Europa en l’atenció a la víctima del delicte i en l’aplicació de programes de justícia restaurativa, molt especialment de mediació penal.

1  

Fitxers adjunts

Departament de Justícia

Departament de Justícia
JPG | 859