Imatge del Centre de Documentació
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del Govern Basc han signat aquest mes de desembre un conveni de col·laboració entre els seus centres de documentació especialitzats en aspectes socials del llenguatge i  considerats dels més importants de tot Europa: el Centre de Documentació (CdD), de la Direcció General de Política Lingüística, per part catalana, i HABE Liburutegia, per part basca.
 
Mitjançant aquest conveni, s’amplien les relacions de col·laboració entre els dos organismes, fet que suposa un augment dels serveis que presten a la ciutadania, una optimització de recursos i una millora de processos tècnics per al tractament de la documentació especialitzada.
 
El Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística està especialitzat en sociolingüística, política i planificació lingüístiques, dret lingüístic, lingüística aplicada i matèries afins. Disposa del fons documental  més exhaustiu sobre llengua i situació sociolingüística catalana. Aquest fons està format per uns 24.000 documents en diferents suports, més de 100.000 notícies periodístiques, 450 col·leccions de revistes. Aquest any 2014, el CdD ha acollit activitats complementàries diverses per fomentar l’ús de la llengua catalana, com ara la II Nit de la Llengua al Món Digital, un club de lectura o la proposta “Doblem al català”.
 
La biblioteca d’HABE se centra bàsicament en plurilingüisme, i tracta especialment els aspectes didàctics, sociològics, psicològics i educatius de les llengües. És la biblioteca pública amb el millor fons bibliogràfic sobre l’eusquera i la situació lingüística d’Euskal Herria. Recull uns 40.000 documents en diferents suports i 667 col·leccions de revistes.
 
 
 
Mes informació a
 
i