El Departament de Cultura ha presentat el Pla Nacional de Fotografia, l’eina que estableix els instruments de protecció, preservació i descripció del patrimoni fotogràfic català. El Pla, aprovat en acord de govern el passat 30 de desembre de 2014, preveu un tractament integral i específic de tots els elements vinculats al patrimoni fotogràfic.
 
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ah destacat a la presentació que “Ens cal una política integral i estructurada per conservar i preservar el patrimoni fotogràfic català” i que, per aquest motiu, “ens proposem ordenar i coordinar el conjunt de col·leccions de fotografies de Catalunya a través d’aquest Pla Nacional de Fotografia que avui presentem”.
 
El Pla preveu la creació del Centre Nacional de Fotografia que serà l’espai expositiu i de conservació de la Col·lecció de Fotografia. Segons explicava el Conseller de Cultura, el Centre estarà ubicat a la futura Esplanada de museus a Barcelona i dependrà orgànicament del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
 
El Pla contempla també la creació i ampliació de la Col·lecció Nacional de Fotografia que representa el conjunt d’imatges de titularitat pública de Catalunya. En una primera fase la Col·lecció es crearà a partir de fotografies dels fons de la Generalitat de Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i el Museu Nacional d’Art de Catalunya. En una segon fase, s’identificaran les absències i els criteris d’adquisició de noves peces per a la Col·lecció.
 
La creació del Fons Nacional de Fotografia també està prevista dins del pla. Allà s’hi trobaran totes les fotografies de Catalunya i es treballarà per a la difusió conjunta de les col·leccions i dels autors i per a què totes puguin ser localitzables.
 
Els eixos d’acció del Pla Nacional de Fotografia són en total deu:
  • Creació d’un portal de fotografia per divulgar i difondre el patrimoni fotogràfic històric i contemporani de Catalunya.
  • Creació d’instruments de protecció i descripció del patrimoni fotogràfic.
  • Creació del Fons Nacional de Fotografia.
  • Ampliació de la Col•lecció Nacional de Fotografia Històrica i Contemporània.
  • Establiment de criteris comuns de gestió de col•leccions.
  • Incorporació de la fotografia en el relat del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
  • Identificació i formació els centres de referència en la restauració, conservació i preservació del patrimoni fotogràfic de Catalunya.
  • Incorporació de la fotografia en els programes universitaris i promoure la formació a través de graus professionals.
  • Creació del Centre Nacional de Fotografia.
  • Creació de la Comissió d’Impuls, òrgan que vetllarà pel desenvolupament i execució del Pla.
Per aquest 2015 el Pla compta amb un pressupost de 460.000 €, dels quals 360.000 € provenen de recursos propis del Departament de Cultura i 100.000 € de patrocini privat. Dins de l’aportació del Departament s’inclouen 150.000 € de recursos provinents de l’1% cultural.

4  

Imatges

Un moment de la presentació del Pla Nacional de Fotografia

Un moment de la presentació del Pla Nacional de Fotografia 4376

Fotògrafs i autoritats assistents a la presentació del Pla Nacional de Fotografia

Fotògrafs i autoritats assistents a la presentació del Pla Nacional de Fotografia 5129

Quatre columnes decoratives, símbol de les quatre barres catalanes, dins del recinte de l'Exposició

Quatre columnes decoratives, símbol de les quatre barres catalanes, dins del recinte de l'Exposició 548

Pous petrolers de Goose Creek, Fons Joaquim Gomis

Pous petrolers de Goose Creek, Fons Joaquim Gomis 845

1  

Fitxers adjunts

Dossier Presentació Pla Nacional de Fotografia

Dossier Presentació Pla Nacional de Fotografia
PDF | 1614