La Llei preveu 1 any per l'aprovació del desplegament reglamentari, però ja s'ha avançat en àmbits com la difusió de continguts de la Llei, formació als professionals, col·laboració entre institucions i tramitació de denúncies 
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha explicat avui al Parlament, que als 100 dies de l’aprovació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, s'hi està treballant de manera important i són diverses les actuacions ja iniciades, "tot i que la llei preveu el termini d'un any des de la seva entrada en vigor, per tal que el Govern aprovi el corresponent desplegament reglamentari".
 
Munté ha destacat que en aquests 100 dies "ja s'ha portat a terme una important difusió de l'existència i continguts de la Llei a tots els departaments de la Generalitat i representants institucionals. També mitjançant el Departament d'Interior a totes les comissaries de Mossos d'Esquadra i també a través del butlletí de la Conselleria d’Empresa i Ocupació. Així com a través del web, xarxes socials i butlletins propis del Departament de Benestar Social i Família”.

Un dels aspectes novedosos d'aquesta "llei pionera" rau en l'àmbit de la tramitació de les denúncies. En aquest sentit, Munté ha destacat que "ja s'ha creat una bústia de contacte i un formulari per facilitar el procés de presentació".

La consellera ha explicat també que "s'està treballant en la necessària modificació de l'òrgan assessor del Govern en matèria LGTBI, el Consell Nacional, per adaptar-lo a totes aquelles novetats que estableix la Llei i sempre d'acord amb les entitats que en formen part". En aquest sentit, ha recordat també que "s'ha creat un grup de treball específic per al desplegament de la Llei".

També s'han produït ja importants avenços en l’àmbit de la formació als professionals ja que "s'ha iniciat la formació a 25 entitats del Consell Nacional sobre prevenció i denúncia de fets homòfobs i a finals d'aquest mes de gener s'inicia la formació per als professionals dels serveis socials i per als professionals del telèfon d'informació 012"

El Departament d’Interior, a través de la Direcció General de la Policia i de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ha realitzat també diverses accions formatives adreçades als caps de les Oficines d’Atenció al Ciutadà, així com la difusió a tots els caps de les Unitats Regionals de Proximitat i Atenció Ciutadana i a les unitats especialitzades (grups d’atenció a la víctima, divisió d’investigació criminal, etc).

La Llei contempla també la cooperació i col·laboració entre institucions. Per aquest motiu Munté ha explicat que "ja s’està treballant amb Fiscalia i amb la Sindicatura de Greuges per tal de concretar les bases dels corresponents convenis de col·laboració".

Neus Munté s'ha referit a les denuncies ja presentades des de l’aprovació de la Llei i al seu seguiment. En aquest sentit, la consellera ha destacat que "s'ha realitzat el tràmit pertinent en cada cas, amb la derivació corresponent a la Fiscalia o als Mossos d'Esquadra per a la seva investigació".
 
A més, Munté ha recordat que "el Govern compta un Pla Interdepartamental, dotat amb 1,5 M€, que preveu tot un conjunt de mesures per part de diversos departaments".