• El Govern presentarà en els propers mesos el nivell d’acompliment de Catalunya dels requisits de la UE per als estats membres
 
  • Homs avança que l'actual estructura institucional “permetria complir gairebé des de bon principi” amb els requisits fixats per la Unió Europea.
 
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha anunciat avui que el Govern farà pública abans del 27 de setembre l’estratègia “Catalunya, un estat d’Europa” amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania “com s’ha d’afrontar la nostra incorporació a la Unió Europea, si el 27 de setembre hi ha el mandat democràtic per fer-ho”.
Homs ha fet aquest avançament al Parlament  durant una interpel·lació sobre els principals reptes i oportunitats que ofereixen les polítiques de la Unió Europea. El portaveu del Govern ha informat que el Govern ja treballa fa mesos en “l’estratègia  política i negociadora” necessària per tal que Catalunya esdevingui un nou estat de la UE. En aquets sentit ha recordat les conclusions de l’informe del Consell Assessor de la Transició Nacional, que contemplava els diferents escenaris possibles davant d’aquet repte i també s’ha referit a un informe encarregat pel Govern, i que es farà públic “els propers mesos”, que detalla en quin nivell d’acompliment de l’acquis comunitari es troba Catalunya en aquests moments.
 
Una primera conclusió que s’extreu de l’informe és que Catalunya parteix d’una “posició avantatjosa” atès que forma part de la UE des de 1986 i que “ ja s’aplica el dret comunitari”. En segon lloc, “tot i la necessitat de desplegar un nombre significatiu de noves institucions i entitats”, l'actual estructura institucional “permetria complir gairebé des de bon principi” amb els requisits fixats per la Unió Europea.  Aquest nivell d’acompliment s’assoleix en àmbits tan importants com el sector empresarial i de política industrial, la xarxa de R+D+I, o la gestió i participació en la política regional de coordinació dels instruments estructurals. A més, a tot això s’ha de sumar  que Catalunya ja disposa d'organismes diversos com és el cas de l'Agència Catalana de Consum, l’Autoritat Catalana de la Competència, l’Institut d’Estadística de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Segons Homs “aquestes conclusions ens situen en un terreny avantatjós per l'aspiració de formar part amb naturalitat com a nou estat del conjunt de la UE”.

Pel que fa a la defensa dels interessos de Catalunya davant la UE, “una de les línies prioritàries d’actuació del Govern en matèria d’acció exterior”, Homs ha informat que en el marc de l’anomenat Pla Juncker, l’Executiu català ha elaborat un llistat de 185 projectes per valor de 16.168 milions d’euros , dels quals 6.809 serien executables en el període 2015-2017. En relació amb aquest nou pla d’inversions de la Unió Europea, Homs ha manifestat la necessitat de “fer entendre arreu” que la inversió en infraestructures ha de respondre a “criteris d’eficiència i de rendibilitat”.