• El Ple del Parlament ha aprovat la Llei del règim especial de l'Aran el 21 de gener de 2015
  • La nova llei substitueix el marc legal anterior de 1990 i reforça els interessos i vincles que històricament han unit l’Aran amb Catalunya
  • Una Llei que recull el dret del poble aranès a decidir el seu futur i potencia l’aranès i l'Institut d'Estudis Aranesi.


La Llei del règim especial de l'Aran protegeix la identitat i la cultura araneses i augmenta les competències del Govern aranès
 
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 21 de gener la Llei del règim especial de l'Aran, que reconeix la realitat nacional occitana i el caràcter singular, els drets històrics, la identitat i el dret de decidir de l'Aran.
 
Aquesta llei és un pas essencial per l’autogovern de l’Aran i reconeix la realitat nacional occitana, amb identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística; estableix el règim especial propi de l'Aran per protegir-ne el caràcter singular, els drets històrics, la identitat, el dret i l'organització institucional, política i administrativa, i en garanteix les competències, els recursos i l'autonomia perquè governi els seus interessos.
 
Així mateix, en reconeix la divisió territorial en sis terçons, la bandera, l'escut, la festa, l'himne, els drets lingüístics, amb l'aranès com a llengua pròpia i d'ús preferent a les administracions, i la capitalitat de Vielha, i defineix les funcions del Conselh Generau d'Aran i els seus òrgans.
 
També recull el dret del poble aranès a decidir el seu futur i s’estableix que una comissió bilateral Generalitat-Conselh Generau d'Aran revisi el model de finançament del territori en un termini màxim de tres anys.
 
Les relacions institucionals entre el Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, fluïdes i abocades a la defensa i el desenvolupament de l’autogovern de l’Aran
 
La realitat singular de l’Aran sempre ha estat tinguda en compte pel Govern de la Generalitat i, per aquest motiu, han estat molts els acords i convenis entre ambdues administracions per un  millor l’autogovern i la gestió de l’Aran en el marc de la Comissió de Govern de la Generalitat – Conselh Generau d’Aran.
 
Dins aquest marc de col·laboració i de defensa de l’autogovern d’aquest territori, recentment s’han subscrit diversos acords:
 
-       L’ampliació dels mitjans transferits al Conselh Generau d’Aran en matèria de sanitat, que amplia l’aportació econòmica de la Generalitat, per un import de 800.000 euros que permetrà finançar la remodelació de l’Hospital Val d’Aran perquè disposi d’un segon quiròfan, entre altres noves instal·lacions.
 
-       La subscripció d’un conveni amb el Departament d’Interior amb una aportació econòmica de 35.000 euros, per a la creació d’una infraestructura de protecció civil a l’Aran que permetrà al Conselh disposar d’un tècnic de protecció civil.
 
-       Un conveni en matèria de comerç, amb un import de 30.000 euros.
 
-       Un conveni en matèria d’agricultura i medi ambient, amb un import de 52.500 euros.
 
-       Un conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’elaboració del Pla Territorial del Garona, per al qual s’atorga una subvenció de 50.000 euros.
 
-       La cessió per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’una part de la finca al costat de l’EDAR de Vielha per ubicar-hi una nova deixalleria, per un període de trenta anys.
 
 
L'aranès i l'Institut d'Estudis Aranesi surten reforçats amb la nova Llei de règim especial d’Aran
 
La nova Llei de règim especial d’Aran consolida el reconeixement de l’aranès com a modalitat de la llengua occitana, tal com ja fa la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.
 
Da fet, la nova llei confirma l’occitanitat de la identitat aranesa i el caràcter de llengua pròpia i preferent de l’aranès a l’Aran. D’aquesta manera es consolida el desplegament normatiu que es va fer amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a  l’Aran, sobre l’oficialitat de l’occità a Catalunya, establerta a l’Estatut del 2006.
 
El nou text legal referma els drets lingüístics dels aranesos a parlar i ser atesos en aranès, i es confirma, amb rang de llei, l’Institut d’Estudis Aranesi com a acadèmia de la llengua i autoritat lingüística de l’occità a Catalunya, consolidant així el procés de conversió de l’Institut, desenvolupat en els darrers dos anys, amb l’aprovació del Decret 12/2014, de 21 gener de 2014, impulsat en el marc del Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, amb la participació de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.