• La vicepresidenta Joana Ortega defensa que el Projecte suposarà un gir copernicà en el model de relació entre ciutadania i administració que atorga confiança a l’empresariat
  • El text redueix procediments administratius a l’hora de posar en marxa activitats empresarials amb la finalitat de fomentar la reactivació econòmica i contribuir a generar ocupació
  • L’aplicació de la norma permetrà beneficiar cada any 53.700 nous negocis amb un estalvi aproximat de 68,4 milions d’euros
La vicepresidenta Ortega al Parlament
La tramitació parlamentària del Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica avança després que el Ple del Parlament de Catalunya d’aquest matí n’hagi ratificat la superació del debat i votació d’esmenes a la totalitat, amb el suport de 96 del 135 diputats de la cambra.
 
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Relacions Institucionals, Joana Ortega, encarregada de presentar el projecte en nom del Govern, ha defensat que l’aprovació de la norma representarà un veritable gir copernicà en el model de relació entre la ciutadania i les empreses amb l’administració. “Pretenem fer un pas important en la simplificació administrativa per tal que els recursos de les administracions s’utilitzin de la forma més eficient possible, se simplifiquin els procediments administratius en benefici dels ciutadans, i els operadors econòmics tinguin més fàcil accés a l’activitat empresarial o professional, per tal de fomentar la creació d’ocupació i un major nivell de benestar pels nostres ciutadans”, ha sostingut la vicepresidenta.
 
Ortega ha definit la simplificació administrativa com un dret dels ciutadans que, a través d’aquest projecte de llei, passarà a tenir contingut efectiu per tal de “fer la vida més fàcil al ciutadà del nostre país, superar obstacles a l’hora de posar en marxa activitats econòmiques i facilitar iniciatives empresarials reduint tràmits a realitzar, l’impost del temps per a iniciar l’activitat i millorant l’eficiència de les administracions aixecant càrregues administratives”.
 
La vicepresidenta ha incidit també en el caràcter transversal i de consens del procés d’elaboració del Projecte de llei de simplificació administrativa, que s’ha vist enriquit amb contribucions del món local, econòmic i de la ciutadania, com ara les entitats municipalistes, les 160 aportacions a l’Avantprojecte durant el període d’exposició pública o el suport expressat per la Comissió de Govern Local de Catalunya, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC).
 
Projecte inserit en el Pla de Reforma de l’Administració
 
El Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, elaborat a proposta dels departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Empresa i Ocupació, suposa un pas endavant en el procés de simplificació de l’accés a l’activitat econòmica que el Govern va iniciar l’any 2011. Inserit en el Pla de Reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el Projecte va ser aprovat pel Consell Executiu el passat mes de desembre i està sent tramitat pel Parlament per via d’urgència extraordinària a sol·licitud expressa del Govern català.
 
El text inclou mesures que milloren l’eficiència dels recursos, suposen un estalvi econòmic i redueixen els terminis amb l’objectiu de fomentar la reactivació econòmica i potenciar l’ocupació. S’estima que l’aplicació de la norma permetrà beneficiar cada any 53.700 nous negocis amb un estalvi aproximat de 68,4 milions d’euros per a les empreses catalanes. Una de les novetats del projecte és el règim de declaració responsable o comunicació prèvia per a l’obertura d’activitats econòmiques innòcues i les de baix risc, que representen més del 74% del total d’activitats.
 
La llei incideix en els tràmits de posada en funcionament (així com canvis posteriors) relacionats amb la ubicació del  negoci, és a dir, del lloc físic on es situa l’establiment de l’empresa. El text estableix mesures en els règims d’intervenció per fomentar la transparència (saben quin règim se’ls aplica de forma objectiva), l’estandardització a tot el territori i la mínima intervenció possible, amb una visió integral de l’activitat econòmica que afecta tràmits relacionats amb la prevenció d’incendis, aspectes mediambientals de competència municipal, abocaments d’aigües i compatibilitat urbanística.
 
La norma suposarà a més la consolidació del model de la Finestreta Única Empresarial a tot el territori, unifica en un únic tràmit la comunicació de les obres i la comunicació prèvia d’inici de l’activitat i elimina duplicitats en les demandes d’informació.
 
El Projecte de llei de simplificació administrativa incorpora també modificacions del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per tal que els ens locals tinguin l’opció de suspendre temporalment la prestació de serveis municipals no essencials quan es produeixi una situació d’impossibilitat financera. La finalitat d’aquesta mesura és reduir de forma transitòria els nivells de prestació de serveis no essencials per beneficiar el correcte funcionament dels serveis mínims i de naturalesa bàsica, com ara l’ensenyament, la salut i els serveis socials, que afecten tots els veïns i, especialment, els col·lectius més vulnerables.