• La vicepresidenta assegura que mai cap norma ni cap sentència pot impedir que les persones expressin lliurament la seva opinió. “Les urnes són el fonament del nostre sistema polític i democràtic”, ha dit.  
  • El Govern i els alcaldes acorden les regles específiques per a la celebració del procés. 
  • Es crearà un Òrgan de Control per resoldre dubtes i incidències i emetre un informe global dels resultats, que es valoraran de forma genèrica per a tota la demarcació. 
El Moianès farà el procés participatiu el 22 de març
La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, representants del Departament de Governació, i els alcaldes del  Moianès, s’han reunit avui a Moià per acordar les regles específiques del procés de participació ciutadana sobre la creació de la nova comarca.
 
La vicepresidenta del Govern, que ha felicitat els alcaldes per donar la veu a la ciutadania, ha recordat que Catalunya ha iniciat un camí on el dret a decidir ja és inherent a l’acció política. “Avui la gent a qui representem vol sumar-se a la presa de decisions i, en aquest sentit, des dels últims esdeveniments que ha viscut el país, les mentalitats han canviat cap un nou model de governança”, ha assegurat. “Ja no n’hi ha prou a fer confiança als nostres representants un cop cada quatre anys, avui cal dur a terme accions en l’àmbit participatiu per tal que les persones se sentin a prop dels seus governants i còmplices de les seves decisions”.
 
“Tenim al davant un procés de participació ciutadana que ens ha de permetre copsar l’opinió de les persones que habiten en el Moianès”, ha afirmat Joana Ortega. “Mai cap norma, ni mai cap sentencia pot posar límits al fet que les persones puguin expressar lliurement la seva opinió. Les urnes no ens han de fer por, les urnes són el fonament del nostre sistema polític i democràtic”, ha reblat.
 
Data i pregunta
 
Segons han acordat els alcaldes i el Govern de la Generalitat, el procés participatiu sobre la creació del Moianès se celebrarà el proper 22 de març i la pregunta que es farà serà la següent: “Vol que els municipis de: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Santa Maria d’Oló i Sant Quirze Safaja formin part de la nova comarca del Moianès?”.
 
Poden participar en aquest procés les persones més grans de 16 anys residents en algun dels municipis de l’àmbit territorial del procés participatiu. Les persones legitimades per participar-hi, ho faran només en el municipi on estiguin empadronades, i només es podrà participar en el procés de forma presencial el dia 22 de març.
 
Òrgan de Control
 
Es crearà un Òrgan de Control específic per al procés participatiu, que serà l’encarregat de fer el recompte definitiu; elaborar un informe valoratiu sobre les propostes rebudes; resoldre els conflictes o dubtes d’interpretació de qualsevol qüestió relacionada amb el procés participatiu; resoldre les incidències que es produeixin, i emetre un informe global dels resultats, els quals seran valorats de forma genèrica per a tota la demarcació i no municipi a municipi.
 
L’Òrgan de Control, que tindrà la seu al Consorci del Moianès, estarà format per deu vocals, un per cadascun dels municipis que duran a terme el procés, nomenats pels plens dels respectius ajuntaments. La presidència de l’Òrgan l’exercirà una persona nomenada per la vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
 
Participació i resultats
 
Existirà en aquest procés un període de campanya informativa i de debat públic que s’iniciarà divendres 6 de març i finalitzarà a les zero hores del 20 de març. Durant aquest temps, els ajuntaments de l’àmbit territorial de la proposta informaran la ciutadania sobre l’objecte i els elements bàsics del procés. També, durant aquest període, els ajuntaments han de reservar locals i espais públics perquè les organitzacions i associacions interessades puguin fer-hi actes de campanya i de debat públic. A més, han de reservar llocs a la via pública per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles.
 
Cada ajuntament donarà publicitat de la ubicació de les meses de participació, que es constituiran amb dues persones voluntàries, que actuaran com a president i vocal, i un empleat públic de la corporació local, que actuarà com a gestor i realitzarà diverses tasques, entre les quals, fer la transmissió dels resultats de la seva mesa un cop finalitzat el recompte provisional. Per cobrir els llocs de president i vocal, els ajuntaments faran una convocatòria pública. També hauran de preveure la selecció de membres suplents.
 
El recompte definitiu el farà l’Òrgan de Control, mitjançant la revisió de la documentació aportada per les meses, i emetrà un informe de resultats globals de la comarca. Caldrà, llavors, que els plens dels deu ajuntaments realitzin un pronunciament públic respecte a l’avaluació final i al posicionament sobre la creació de la comarca, tenint en compte que l’informe no és jurídicament vinculant.
 
Un cop acabat aquest procés, el Departament de Governació es compromet a donar tràmit a l’expedient administratiu de la creació de la nova comarca si la ciutadania ha expressat la seva voluntat de formar-ne part.