Presentació del projecte d'inventari

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presentat avui a Tortosa, el porjecte de Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre. El projecte presenta la realització de l’Inventari, per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu de les Terres de l’Ebre i l’Institut Ramon Muntaner en dos anys, 2015 i 2016 i abasta les quatre comarques de les Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre i neix vinculat a la declaració de Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre per la UNESCO l'any 2013. Per tant, el projecte es planteja des d’una doble perspectiva de confluència entre el patrimoni cultural i el patrimoni natural. D’una banda, es pretén iniciar i posar en marxa a les Terres de l’Ebre un programa de salvaguarda del seu patrimoni cultural immaterial, tal i com preveu la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, aprovada l’any 2003 (salvaguarda en la que la realització d’inventaris n’és una part), i, de l’altra, que aquest programa es dirigeixi vers una potenciació de tots aquells elements que a nivell econòmic, social i cultural poden contribuir en un futur a un major desenvolupament sostenible de les Terres de l’Ebre. 

Durant la presentació, el conseller ha destacat que "posem en marxa el procés per construir un inventari que permet que determinades zones puguin posar en relleu tota la seva riquesa històrica i immaterial i això pugui ser reconegut. I un cop reconegut, serveixi d'una banda, per salvaguardar tot el que això atresora i de l'altra, per treure-li elements que permetin dinamitzar de cara al futur unes comarques tan riques i plenes de cultura com les Terres de l'Ebre. Això suposa noves emprenedories, més activitat cultural, més activitat turística... L'Inventari és el reconeixement d'una riquesa cultural extraordinària amb identitat pròpia i elements de diferenciació que després ha de servir per dinamitzar aquestes comarques"

Entre els objectius de l'Inventari destaquen:

  • Dotar de continuïtat el desplegament a Catalunya de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, aprovada l’any 2003.
  • La Convenció planteja la necessitat d’establir mesures de salvaguarda del patrimoni immaterial, entenent que aquest patrimoni representa tot un conjunt de manifestacions de gran valor cultural que, alhora, esdevingui un agent de dinamització social i cultural local, de millora de la cohesió social i de reconeixement i manteniment de la diversitat cultural dels seus territoris
  • Promoure la salvaguarda  del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l’Ebre com un element clau en la millora del desenvolupament sostenible a nivell social, econòmic i ambiental de la zona.
  • Realitzar un inventari exhaustiu, aprofundit i ben documentat del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l’Ebre.
  • Aprofundir en el reconeixement, la promoció i la difusió del patrimoni cultural de les Terres de l’Ebre.
  • Contribuir a través de la identificació i l’aplicació del patrimoni cultural immaterial a la creació de noves propostes de dinamització social, cultural i econòmica de les Terres de l’Ebre.
  • Implicar la població local i llurs institucions en un procés de participació activa tant en la realització de l’inventari, com en les propostes i accions posteriors de difusió i aplicació del mateix.
  • Dissenyar fórmules d’aplicació de l’inventari del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l’Ebre adreçades a la seva rendibilització social i cultural.
  • Fomentar l’associacionisme i la cohesió social de la zona de les Terres de l’Ebre a partir del seu patrimoni cultural immaterial.
  • Contribuir a l’enfortiment del projecte de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, vinculant el patrimoni natural amb el patrimoni cultural de la zona.

4  

Fitxers adjunts

Dossier explicatiu

Dossier explicatiu
PDF | 996

Reunió inventari

Reunió inventari
JPG | 2396

Presentació Inventari

Presentació Inventari
JPG | 1416

Presentació inventari 2

Presentació inventari 2
JPG | 1516