• És una part de la documentació que, un cop finalitzada la Guerra Civil, va seguir en possessió del Govern de la Generalitat a l’exili i va ser dipositada a París. La Gestapo va lliurar els documents a l’ambaixada espanyola i actualment es troben a l’Arxiu General Militar d’Àvila
 
  • El Govern insta el retorn d’aquest material, perquè no ha pogut seguir el procediment de devolució dels Papers de Salamanca, establert per la llei de 2005, malgrat que es tracta de documents comparables

 

El Govern ha acordat instar el Govern de l’Estat perquè dugui a terme les actuacions necessàries per restituir a la Generalitat de Catalunya la documentació del període republicà que es troba a l’Arxiu General Militar d’Àvila. La documentació que es reclama és una part de la que, un cop finalitzada la Guerra Civil, va seguir en possessió del Govern de la Generalitat a l’exili i va ser dipositada a París.

 
Alguns lligalls d’aquesta documentació van ser amagats per l'expresident Josep Tarradellas a la finca on va viure de la població francesa de Saint Martin-le-Beau, i el 1980 van passar a formar part del fons Tarradellas de l'Arxiu de Poblet. La resta de lligalls, que són els que reclama el Govern, van ser confiscats per la Gestapo l’agost de 1940, quan la ciutat de París va ser ocupada per les tropes de l'Alemanya nazi. La Gestapo els va lliurar a l’ambaixada espanyola i, posteriorment, van ser entregats a la policia franquista. Aquests documents van ser traslladats a Madrid, al Servei Històric Militar, on van romandre fins al 1993, quan es va crear l'Arxiu General Militar d'Àvila, del qual formen part actualment.
 
Es té constància que els documents de la Generalitat que reclama l’Executiu estan continguts als lligalls 554 a 556 de l'armari 56 i a les caixes 3012 i 3014 de l’Arxiu.
 
El Govern insta ara el retorn d’aquests documents, atès que no han pogut seguir el procediment de devolució dels Papers de Salamanca, establert per la Llei 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica, malgrat que es tracta de documents pertanyents a la Generalitat de Catalunya comparables als que han estat objecte de retorn.