• Dóna suport a empreses per incorporar el català en la seva atenció al client, a la documentació i als webs corporatius, entre altres mesures
  • El Consorci per a la Normalització Lingüística disposa de 146 punts d’atenció a empreses distribuïts arreu de Catalunya
Català a l'empresa
El Departament de Cultura dóna un nou impuls al programa Català i empresa. Ja estàs al dia? amb una onada d'accions que tenen com a objectiu incrementar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit empresarial, fer créixer l'oferta de productes i serveis en català, i garantir els drets lingüístics dels consumidors.
 
En el marc del programa, el Departament de Cultura treballa amb organitzacions empresarials (Confederació de Comerç de Catalunya, PIMEC, CECOT i l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya, entre d’altres) donant suport a projectes que fomenten la incorporació del català en els webs d’empresa, l'atenció oral, la documentació escrita i la comunicació amb el client. També ofereix una línia d’ajuts a les empreses per a la incorporació del català en productes i serveis tecnològics adreçats a usuaris finals (aplicacions per a dispositius mòbils, videojocs, programari, etc.) i per a la traducció al català d'obres no literàries.
 
A través del Consorci per a la Normalització Lingüística, s'impulsen activitats de formació a mida per a empreses i un pla d'atenció oral en català al comerç, adreçat als establiments d'alimentació i de restauració, especialment els regentats per immigrants. El Consorci per a la Normalització Lingüística disposa de 146 punts d’atenció distribuïts arreu de Catalunya i oberts a les empreses. L'any 2014 ja es van signar 3.571 convenis de col·laboració amb empreses.
 
La Direcció General de Política Lingüística promou també noves accions de sensibilització i informació a les empreses i els ciutadans. El nou espai web Català i empresa. Ja estàs al dia? (gencat.cat/llengua/empresa) presenta 8 arguments perquè les empreses parlin català, en un format idoni per ser difosos a les xarxes socials. Aquests arguments, que s’integren també en un fullet, són els següents: 
 
-       Les empreses que utilitzen la llengua del client donen un servei de qualitat.
-       El client té dret a ser atès en català.
-       És de llei que els rètols estiguin en català.
-       Etiquetar en català també és de llei.
-       La documentació comercial ha d’estar disponible en català.
-       El català és una llengua de mercat.
-       Grans marques internacionals aposten pel català.
-       Els productes digitals també parlen català.
 
El web també inclou l’interactiu Llenguatest perquè les empreses puguin comprovar si estan al dia. Hi ha un espai amb vídeos, un apartat de preguntes més freqüents i informació sobre marc legal, subvencions, eines i recursos (models de contractes, documents, etc.), projectes que promouen el català a les empreses o premis, entre d’altres. Fins a final de març s’emetran anuncis a televisió i hi haurà publicitat en mitjans digitals.
 
Actualment els coneixements de català de personal directiu, tècnic i d’administració de les empreses catalanes superen els de la mitjana de la població: 89,2% el saben parlar i 79,8% el saben escriure. En canvi, aquests coneixements no es traslladen en la mateixa proporció en l’ús real del català amb els clients, àmbit en què cal millorar i avançar. Per incidir en aquesta situació el Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, posa en marxa aquestes accions de promoció del català a l’empresa.