• La informació es canalitzarà a través de les delegacions internacionals del Govern i del Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior
  • Només un 6,7 per cent de catalans residents permanents a l’exterior va poder votar a les eleccions parlamentàries del 2012

 

La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea ha començat una campanya informativa per fer arribar als catalans residents a l’exterior les diferents opcions que tenen a l’abast per votar en unes eleccions al Parlament de Catalunya. L’actual procediment, fixat per la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), és poc funcional i subjecte a retards administratius, raó per la qual, a efectes pràctics, pot esdevenir restrictiu i desincentivador del vot. Per aquesta raó el Govern vol fer difondre tota la informació disponible amb la màxima antelació possible per tal que els catalans de l’exterior n’estiguin informats i puguin ser previsors amb els tràmits administratius que hauran de realitzar per exercir el sufragi.

La informació es vehicularà a través del web de la secretaria i de les xarxes socials del Govern, així com mitjançant les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l’exterior. En aquest sentit, algunes delegacions ja han rebut durant les darreres setmanes algunes peticions d’informació per part de ciutadans catalans residents a l’exterior. A més, aquesta informació també s’enviarà als ciutadans donats d’alta al Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior, creat el maig de l’any passat, així com a les comunitats catalanes de l’exterior i altres xarxes de catalans al món.

Segons el secretari d’Afers Exteriors, Roger Albinyana, a les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre del 2012 només van votar 9.538 catalans residents permanents a l’exterior (un 6,7 per cent dels que podien fer-ho). Aquest baix percentatge de participació, que contrasta amb el 67,76 per cent de participació presencial a Catalunya en aquelles mateixes eleccions, “evidencia que cal activar mesures d’informació per tal de garantir que tothom que vulgui votar ho pugui fer”.

Actualment els ciutadans catalans que resideixen a l’exterior i vulguin votar a les eleccions al Parlament de Catalunya tenen tres procediments per a fer-ho en funció de la seva situació administrativa. D’una banda hi ha els catalans que resideixen de manera permanent en un altre país i estan donats d’alta als seus consolats espanyols de referència. Aquests catalans integren el cens electoral de residents absents (CERA). Per altra banda, hi ha els catalans que resideixen temporalment en un altre país i també estan donats d’alta al seu consolat de referència. Aquests catalans, que mantenen l’empadronament en un municipi de Catalunya, integren el cens d’electors residents temporalment absents (ERTA). Finalment, la tercera tipologia fa referència als catalans que viuen en un altre país, de manera temporal o permanent, però que encara no s’han donat d’alta en cap consolat, de manera que a efectes administratius i polítics són considerats com a ciutadans residents a Catalunya.

Els catalans residents a l’exterior que no hagin fet cap gestió davant de cap consolat, i per tant són considerats com a catalans residents a Catalunya, poden donar-s’hi d’alta per regularitzar la seva situació, ja sigui com a residents permanents a l’estranger o bé temporals. Ara bé, davant la proximitat d’un procés electoral han de considerar els possibles retards en la tramitació administrativa. Donar-se d’alta en un consolat espanyol com a resident permanent en un tercer país no és un tràmit automàtic i requereix un cert temps, de manera que no és recomanable fer aquesta sol·licitud en una data propera a la convocatòria electoral.

També cal tenir en compte que el cens de votants residents de manera permanent a l’exterior (CERA) queda tancat el primer dia del segon mes anterior a la convocatòria formal de les eleccions. Això vol dir, per exemple, que si les eleccions es convoquen durant el mes d’agost el cens CERA quedaria tancat amb data del primer de juny. Per tant, els catalans residents a l’exterior que es vulguin inscriure en el registre de residents permanents haurien de fer les gestions corresponents al més aviat possible.

Aquesta acció informativa no serà puntual i s’actualitzarà i reenviarà a mesura que hi hagi novetats en el calendari electoral català, en col·laboració amb l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Podeu ampliar tota aquesta informació clicant aquest enllaç: