• Homs ha dit durant la presentació de l’Anuari de la Reforma Horària 2014 que cal “prendre decisions si volem propiciar un canvi rotund en els horaris”
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, s’ha compromès, en nom del Govern, a presentar abans de l’estiu una proposta  de “pacte pels horaris” que permeti  fer “ un pas endavant” a tota la feina feta fins ara per la plataforma cívica que impulsa el projecte per a la reforma Horària, pel propi Govern i pel Parlament de Catalunya. Segons el conseller “ha arribat l’hora de prendre decisions si volem propiciar un canvi rotund en els horaris i com afecten la nostra convivència i el nostre dia a dia”
 
Homs ha adquirit aquest compromís durant l’acte de presentació de l’Anuari de la reforma Horària 2014, un document que aplega que recull la feina feta en el primer any dels tres que durarà la Iniciativa, centrat en la fonamentació sobre com fer la Reforma Horària.
 
Tota aquesta feina feta ha de culminar, en paraules del conseller, en una proposta concreta del Govern de pacte pels horaris que contempli,  “una proposta normativa, una proposta de bases per fomentar acords sectorials i convenis i la identificació de propostes i  mesures concretes que permetin activar decisions a curt termini”
 
Homs ha situat la “reforma dels horaris” com una mesura més de les que està treballant el Govern “per tenir-les a punt a partir del cicle que comenci  en la segona meitat de l’any”, i d’acord amb el moment històric que viu el país, i en referència als conjunt d’iniciatives i projectes estratègics d’acció de govern i per a la transició nacional anunciats pel president a inicis d’any.
 
Homs ha recordat que la majoria d’experts apunten el canvi d’hàbits horaris tradicionals i el fus horari de l’estat, heretat de la dictadura, com a principals obstacles a vèncer per assolir la reforma horària, i en aquest sentit ha recordat que “som un país que dina i sopa de manera diferent i a la rest del món i això és per pensar-s’ho una mica”, en definitiva, ha insinuat el conseller, “hauríem de passar de l’horari franquista irracional a l’horari democràtic racional”.
 
El Govern està compromès des del seu inici amb  la “Iniciativa per a la Reforma Horària”,  una plataforma de la societat civil que aposta per implantar uns horaris més racionals i beneficiosos per als ciutadans, les empreses i les institucions.  Aquest compromís es concreta en la creació, l’any passat,  d’un grup de treball interdepartamental adscrit al Departament de la Presidència que ha estudiat  les propostes de racionalització d’aquesta iniciativa, n’ha avaluat la implementació i ha coordinat el seguiment de les actuacions que s’acordin.  D’altra banda, el Govern va encarregar al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) un dictamen de fonamentació sobre la transició cap a la reforma horària que ja ha estat lliurat al Govern.