• Es prestarà assistència tecnològica per automatitzar la publicació de continguts i per crear portals locals interconnectats amb el Portal de la Transparència de Catalunya
  • La vicepresidenta anuncia un programa de formació específica per a alts càrrecs, servidors públics i la resta d’agents implicats per la llei
La vicepresidenta respon a una interpel·lació sobre transparència en l'àmbit local
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha informat que el Govern de la Generalitat està treballant intensament en coordinació amb els ens locals en el correcte desplegament de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En resposta a una interpel·lació en el Parlament de Catalunya, la vicepresidenta ha insistit que “el Govern ha construït un marc estable de relació i col·laboració permanent amb el món local per facilitar-los al màxim l’aplicació de la Llei de transparència”.
 
Com a titular del Departament de Governació, amb atribució de les polítiques de transparència del Govern, Joana Ortega ha fet un repàs a les mesures de cooperació amb els ens locals per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei de transparència, una de les normes més exigents en la matèria:
 
  • Programa de suport econòmic, per mitjà d’una convocatòria de subvencions perquè els municipis puguin afrontar les despeses ocasionades.
  • Programa de suport a les entitats locals per a l’assessorament jurídic, a través d’un lloc web amb accés a la normativa aplicable, guies, notes explicatives i criteris d’interpretació de la llei.
  • Programa de suport tecnològic a les entitats locals, que facilitarà la gestió administrativa dels ens locals perquè la informació pública que trameten ordinàriament als ens supramunicipals es publiqui automàticament al Portal de Transparència.
  • Publicació d’una guia d’aplicació de la Llei de transparència a les administracions locals, amb informació sobre la norma, una proposta de full de ruta i resolució de dubtes freqüents.
  • Conveni de col·laboració amb les entitats locals i supramunicipals per optimitzar la coordinació entre institucions que garanteixi la implantació exitosa de la llei.
  • Creació de portals de transparència d’ens locals, de forma coordinada amb les diputacions. S’empraran solucions tecnològiques proporcionades per l’Administració de la Generalitat a través del Consorci AOC o els portals de les diputacions. Es garantirà la interconnexió i interoperabilitat amb el Portal de Transparència de Catalunya.
 
Pla estratègic i programa de formació
 
La vicepresidenta ha informat que totes aquestes mesures de suport als ens locals en el desplegament de la legislació catalana de transparència es troben recollides en un Pla estratègic que es presentarà abans de l’estiu. Joana Ortega ha destacat també en la seva intervenció la importància estratègica de la formació en la matèria, que s’articularà a través d’un programa específic destinat a alts càrrecs, servidors públics i la resta d’agents implicats per la llei.
 
“Es dedicarà una atenció especial a la formació dels nous càrrecs electes locals, així com als secretaris i la resta de personal al servei de l’Administració local en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern”, ha afirmat la vicepresidenta. Properament, tindran lloc sessions específiques sobre la Llei per als nous electes, així com cinc jornades de divulgació per a secretaris d’ajuntament a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, respectivament, durant el mes de juny de 2015.
 
Joana Ortega també ha posat com a exemple de sensibilitat dels interessos locals el projecte de decret de Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que recull que el Parlament, atengui el Consell de Governs Locals abans de designar-ne els membres.
 
D’altra banda, la vicepresidenta s’ha compromès que alguna persona professional en l’àmbit de l’arxivística i la gestió documental exerceixi un càrrec de responsabilitat en l’estructura que donarà suport a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.