• La iniciativa recull la creació d’una sindicatura electoral catalana, la incorporació de noves incompatibilitats per ser elegit diputat o la instauració del vot anticipat i meses electorals mòbils, entre d’altres novetats
  • L’aprovació d’una llei electoral pròpia que reflecteixi la diversitat del país i preservi l’equilibri territorial respon a un compromís de Govern
Parlament
El Ple del Parlament de Catalunya ha iniciat aquest matí la tramitació de la llei electoral catalana, després que la proposició de la ponència conjunta hagi superat el debat a la totalitat gràcies al vot favorable de la majoria absoluta de la cambra. Un cop rebutjades les esmenes a la totalitat presentades pels grups de PSC, PPC, ICV-EUiA i Ciutadans, la tramitació parlamentària de la llei continuarà els propers mesos amb la finalitat de consensuar la primera legislació electoral pròpia després de 35 anys d’autogovern català.
 
La proposició de la llei electoral de Catalunya regula diferents aspectes del procés electoral mantenint els principis de proporcionalitat i representativitat territorial. Algunes de les novetats incorporades en la proposta són:
 
  • Creació de la sindicatura electoral de Catalunya
  • Incorporació de noves incompatibilitats per ser elegit, com ara ser senador o presentar-se en una circumscripció on no s'està censat.
  • Modificació del règim retributiu dels diputats perquè els que tinguin reconeguda la compatibilitat amb l'exercici d'altres activitats tinguin un sou menor.
  • Creació de la figura del vot anticipat i incorporació de la possibilitat de meses electorals mòbils per fer efectiu el dret de vot a persones internades en hospitals, geriàtrics o presons.
  • Eliminació de la figura dels interventors i regulació de la dels apoderats perquè actuïn en representació de la candidatura en qualsevol acte del procés electoral.
  • Regulació de les informacions dels mitjans de comunicació durant la campanya i obligació que els partits retirin la propaganda electoral un cop acabada.
 
Compromís de Govern per una normativa electoral
 
La tramitació d’una llei electoral pròpia que reflecteixi la diversitat del país i preservi l’equilibri territorial i la cohesió social de Catalunya respon a un compromís del Govern de la Generalitat. La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, s’ha posicionat al llarg de la present i de l'anterior legislatures a favor de què Catalunya es doti d’una normativa electoral que respongui a les demandes de transparència i retiment de comptes que demanda la societat. En paraules de la vicepresidenta, “aconseguir l’aprovació de la llei electoral de Catalunya és un treball del tot prioritari i el Govern esmerçarà tots els esforços necessaris perquè sigui una realitat”.
 
Ortega s’ha decantat públicament per un sistema electoral català que potenciï el lligam dels diputats amb el territori i les persones que el trien que contribueixi a acostar les institucions de govern a les persones i a enfortir la democràcia permetent una elecció el més directa i pròxima possible. En intervenció al Ple del Parlament de Catalunya del passat mes de febrer, Joana Ortega va afirmar que “la Llei electoral és la principal estructura d’estat, que ens ha de permetre enfortir-nos com a país”.