L'Oficina de premsa del Tribunal Suprem ha donat publicitat, abans de la seva notificació a les parts, de dues resolucions de pares que havien obtingut sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el seu cas particular.
 
En ambdós casos es va fixar un 25% d’ús del castellà com a llengua vehicular per a llurs fills i el seu corresponent grup classe. Els pares van recórrer sol·licitant el 50%. Ara el Tribunal Suprem avala que en els dos casos el 25% és adequat. Cal afegir que en un d'aquests casos aquesta mesura ja no és d’aplicació, perquè l’alumne ja no cursa l'ensenyament obligatori.
 
 
 
8 de maig de 2015