• El Govern preveu recaptar prop de 7.418 milions d’euros pel tram autonòmic de l’IRPF i 441 milions d’euros per l’impost sobre el patrimoni
  • La Generalitat continua col·laborant en la campanya de renda i patrimoni, en el marc del conveni vigent de la finestreta única tributària
Fotografia de la roda de premsa
Els contribuents catalans podran confeccionar i presentar la seva declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2014 en qualsevol dels 91 punts d’atenció personalitzada que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) té distribuïts per tot Catalunya. Així ho ha explicat la directora de l’ATC, Teresa Ribas, durant la presentació de la campanya de renda i patrimoni que s’ha fet aquest matí a Barcelona. Segons Ribas, les previsions apunten que a Catalunya es presentaran un total de 3.470.000 declaracions de la renda. D’aquestes, 2.515.000 previsiblement seran a retornar i 858.000 seran a ingressar, per uns imports de 2.065 milions d’euros i 1.604 milions, respectivament. La Generalitat preveu ingressar 7.418 milions d’euros en concepte de bestreta del tram autonòmic de l’IRPF.
 
Un any més, l’administració catalana torna a prestar els serveis d’assistència als contribuents, de manera gratuïta i a través de cita prèvia, en el marc de la col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). Així, els ciutadans tenen a la seva disposició 7 plataformes conjuntes de l’ATC i l’AEAT, ubicades a Barcelona, Girona, Lleida, Reus, la Seu d’Urgell, Tarragona i Tortosa. A més, la Generalitat ofereix les 46 oficines liquidadores d’arreu de Catalunya (22 a Barcelona, 11 a Girona, 7 a Lleida i 6 a Tarragona) i les 4 delegacions que l’ATC té a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Enguany també es posa a disposició del contribuent una plataforma de suport telefònic a les oficines.
 
Entre les oficines liquidadores, les plataformes conjuntes i les delegacions de l’ATC, els contribuents catalans disposaran d’un total de 91 punts d’atenció personalitzada i gratuïta estesos per tot el territori català. Hi haurà 86 punts d’atenció que ajudaran a elaborar la declaració de la renda a través del programa Padre i 5 punts, ubicats a les delegacions de l’ATC, que assessoraran en la confecció de la declaració de l’impost sobre el patrimoni. Aquests últims punts, a més, duran a terme les actuacions previstes en el marc del conveni amb l’AEAT per a la finestreta única tributària.
 
Enguany és el dinovè any consecutiu de col·laboració entre les administracions catalana i de l’Estat, i el setè exercici que la Generalitat ho fa a través de l’ATC.
 
Pel que fa a la normativa sobre l’IRPF, Ribas ha recordat que aquest any es mantenen les deduccions autonòmiques d’altres anys per circumstàncies personals, relatives a l’habitatge habitual, per donatius a entitats, pel pagament d’interessos de préstecs per a estudis de màster o doctorat. També les adreçades a afavorir l’emprenedoria.
 
Més de 75.000 declaracions per l’impost sobre el patrimoni
 
Coincidint amb la campanya de la Renda, alguns ciutadans també tenen l’obligació de presentar la declaració de l’impost sobre el patrimoni. D’acord amb la legislació actual, ho hauran de fer els contribuents que disposin de béns i drets per un valor superior a 2.000.000 d’euros, o bé quan, després d’aplicar els mínims exempts i les bonificacions corresponents, la quota resulti a ingressar. El mínim exempt continua essent de 500.000 euros per contribuent. A Catalunya, es manté un any més la vigència de la bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i la bonificació de les propietats forestals.
 
El govern té previst que enguany es presentin 75.012 declaracions a Catalunya per un import total de 441 milions d’euros.
 
Per atendre els contribuents que necessitin assessorament a l’hora de fer la declaració de patrimoni, a més d’oferir les quatre delegacions de l’ATC, s’han habilitat dos punts d’atenció a l’oficina liquidadora del Registre Mercantil de Barcelona, que estaran operatius del 15 al 25 de juny. Per demanar cita prèvia, s’ha de fer a través del web www.e-tributs.cat.
 
Balanç de la renda i patrimoni 2014
 
Segons ha explicat la directora de l’ATC, Teresa Ribas, l’any 2014 es van presentar un total de 3.460.000 declaracions de la renda, i es van ingressar 7.046 milions d’euros corresponents al tram autonòmic de l’IRPF.
 
Pel que fa a l’impost sobre el Patrimoni, un total de 70.513 contribuents van fer la seva declaració per un import de 432 milions d’euros.

2  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 52

Dossier de presentació

Dossier de presentació
PDF | 99