El Govern defensa la constitucionalitat del Comissionat per a la Transició Nacional davant del requeriment d’incompetència presentat per l’Estat
 
  • El Consell Executiu ha acordat donar resposta al requeriment del Govern espanyol, que és previ a la possible interposició d’un conflicte de competència al Tribunal Constitucional
 
  • El Govern entén que es tracta d’un requeriment preventiu, ja que no existeix cap vulneració present i efectiva de les competències del Govern espanyol per portar la mesura davant del TC
 
El Consell Executiu ha acordat donar resposta al requeriment d’incompetència presentat per l’Estat contra el decret de creació del Comissionat per a la Transició Nacional, una figura creada el mes de febrer passat per proposar, impulsar i coordinar les mesures i actuacions necessàries per preparar les estructures d’estat i culminar el procés de Transició Nacional. El Govern reitera la constitucionalitat del Comissionat, tenint en compte les competències que té la Generalitat per crear òrgans propis.
 
En l’escrit de resposta, el Govern també fa palès que les funcions i actuacions del Comissionat per elaborar i aprovar el Pla executiu per a la preparació de les estructures d’estat i el Pla d’infraestructures estratègiques són preparatòries i no causen efectes jurídics respecte de tercers, ja que es duen a terme dins l’àmbit de la Generalitat. L’Executiu entén en aquest sentit que el requeriment de l’Estat té un caràcter preventiu, ja que no existeix cap vulneració present i efectiva de les competències del Govern espanyol per portar la mesura davant del Tribunal Constitucional.
 
Adscrit al Departament de la Presidència, el Comissionat per a la Transició Nacional és un òrgan de proposta, impuls i coordinació de les mesures i actuacions necessàries per preparar, planificar, implementar i fer el seguiment de la creació de les estructures d’estat i la culminació del procés de transició nacional. Aquest és un dels eixos prioritaris de l’acció del Govern, que formen part dels 10 projectes estratègics detallats pel president de la Generalitat.