• La vicepresidenta del Govern presideix la signatura d'un conveni entre la Generalitat i el món local per al desplegament de la llei de transparència
  • Es constitueix la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, marc estable de col·laboració per al compliment de la norma de transparència catalana
  • El conveni contempla un programa de suport financer, jurídic i tecnològic destinat especialment als ens locals amb menor capacitat operativa
Conveni  marc transparència
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha presidit l’acte de signatura del Conveni marc en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern entre el Departament de Governació, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya).
 
En la seva intervenció, la vicepresidenta ha destacat que l’acord contribueix “a fer de la transparència no només una obligació, sinó una actitud i un valor intrínsec de les administracions del nostre país”. Ortega ha agraït la col·laboració de les diputacions i entitats municipalistes i ha definit el conveni marc signat aquests matí com conseqüència de la voluntat de facilitar l’aplicació de la llei de transparència a un món local molt heterogeni, en especial a aquells ens locals de menor dimensió. “Establim a partir d’ara un marc permanent amb el món local per col·laborar estretament, aplicar la normativa catalana de transparència amb èxit i garantir eines de suport als consistoris amb menys capacitat operativa”, ha sostingut la vicepresidenta.
 
El conveni subscrit aquest matí té per objecte crear un marc permanent i estable de coordinació per al desplegament de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que pren per denominació Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (CGTC). Els principals àmbits de col·laboració que es recullen en el document són els següents:
 
  • Portal de la Transparència. Els signats es comprometen a què el Portal de la Transparència de Catalunya integri la informació dels governs locals i a què faciliti accés, interconnexió i interoperabilitat amb els portals de cadascun dels ens. La Generalitat, com a responsable del Portal, informarà puntualment del desenvolupament del lloc web i posarà a disposició dels governs locals a través del Consorci AOC solucions tecnològiques comunes que els permetin disposar de portals de transparència propis. Les diputacions, per la seva part, impulsaran la creació de portals de transparència dels governs locals en base a les solucions facilitades per la Generalitat o bé per mitjà dels portals de les pròpies diputacions, garantint la interconnexió amb el Portal de Transparència de Catalunya.
  • Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública. La Generalitat vetllarà perquè el reglament de la Comissió contingui les previsions necessàries per tal que es tinguin en compte la situació, característiques i peculiaritats de l’Administració local.
  • Programa de suport als governs locals. Generalitat i diputacions assistiran conjuntament a les entitats locals, especialment les que disposin de menor capacitat operativa, per a l’aplicació de la Llei de transparència. Aquest suport tindrà caràcter tecnològic, econòmic i financer (per mitjà de la convocatòria de subvencions específiques) i jurídic (a través de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, en forma de lloc web amb accés a normativa aplicable, guies i notes explicatives i criteris d’interpretació de la llei).
  • Programa general de formació. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya proposarà un programa de formació per a càrrecs electes, alts càrrecs i altres servidors públics i persones obligades per la Llei.
 
Suport i assistència als ens locals
 
El conveni marc signat avui dóna compliment a la disposició de la Llei de transparència que commina l’Administració de la Generalitat a habilitar un programa de suport a les entitats locals per al compliment de les obligacions de transparència i les derivades del dret d’accés a la informació, especialment destinat als ens que comptin amb menor recursos i capacitat tècnica. Una recomanació que va ser reafirmada pel Parlament de Catalunya, que en la Moció 179/X instava el Govern a crear un marc estable de coordinació amb el món local per a l’aplicació de la normativa catalana de transparència.
 
L’acte de signatura del conveni marc celebrat al Palau de la Generalitat ha comptat amb la participació del president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor; el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Miquel Buch; el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; el president de la Diputació de Girona, Joan Giraut; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. També hi ha assistit la comissionada per la Transparència i l'Accés a la Informació Pública, Núria Bassols; el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Marc Prat; el director general d'Administració Local, Jordi Souto, i la directora de la Escola d'Administració Pública, Montserrat de Vehí.

1  

Imatges

150612 Conveni marc transparència

150612 Conveni marc transparència 4920

1  

Fitxers adjunts

Conveni marc transparència

Conveni marc transparència
PDF | 26