• La Delegació davant del Vaticà facilitarà les relacions bilaterals amb les autoritats de la Santa Seu
 
  • Les noves delegacions de Portugal i el Marroc, a banda de facilitar les relacions bilaterals, també faran funcions de prospecció en altres països de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa i de la Unió del Magrib Àrab
 
  • La creació de les noves delegacions respon al compromís del Govern de consolidar l’acció exterior de Catalunya i impulsar la participació en organismes internacionals, recollits al Pla de Govern 2013-2016 i al Pla estratègic de l’acció exterior 2015-2018
 
  • La Generalitat comptarà amb una xarxa internacional formada per 10 delegacions a l’exterior
 
El Govern ha aprovat els decrets de creació de tres noves delegacions a Portugal, el Marroc i la Santa Seu amb l’objectiu de reforçar la presència exterior de la Generalitat en aquests territoris per promoure i defensar-hi els interessos de Catalunya. Amb la creació de les noves delegacions el Govern es vol dotar d’una eina de representació directa en aquests territoris, augmentar la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals que hi tenen seu i realitzar funcions de prospecció en països propers.
 
La Delegació del Govern a la Santa Seu tindrà com a finalitat facilitar les relacions bilaterals amb el Vaticà en l’àmbit de les competències de la Generalitat, exercir i mantenir la representació i la relació permanent amb els seves institucions i òrgans, recaptar informació en relació amb les iniciatives endegades per la Santa Seu que resultin d’interès per a la Generalitat i donar-hi a conèixer la realitat de Catalunya.
 
La Delegació del Govern a Portugal, amb seu a Lisboa, treballarà per facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats de la República Portuguesa. Promourà i coordinarà les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb els organismes internacionals amb seu al país i amb un interès rellevant per Catalunya. A més, des de la Delegació també es facilitaran les funcions de prospecció del Govern respecte a les relacions amb els altres membres de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa. Aquesta Delegació parteix del Programa per a la Coordinació de la Promoció Exterior de Catalunya en l’àmbit de Portugal i Brasil, que està vigent des de 2012 i que es va crear amb l’objectiu de prioritzar la internacionalització de les empreses catalanes en aquesta àrea cultural i geogràfica.
 
Finalment, des de la Delegació del Govern a Marroc, que s’instal·larà a Rabat, es facilitaran les relacions bilaterals amb les autoritats del Regne del Marroc i es realitzaran també funcions de prospecció amb la resta de països de la Unió del Magrib Àrab. Altres delegacions catalanes ja exerceixen la representació en més d’un estat, com és el cas de la Delegació davant de França i Suïssa; la Delegació del Regne Unit i Irlanda, o la Delegació d’Àustria, que també assumeix la interlocució directa amb els països limítrofs per aprofundir les relacions bilaterals amb els governs d’Hongria, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia i Croàcia.
 
 
Xarxa de delegacions a l’exterior
 
La creació de les noves delegacions respon al compliment del Pla de Govern 2013-2016 i del Pla estratègic d’acció exterior 2015-2018, que situa entre els seus objectius enfortir i ampliar les estructures governamentals de l’acció i el servei exterior de Catalunya per defensar i promoure els interessos del país a l’exterior, així com bastir i reforçar les relacions bilaterals de Catalunya i les aliances amb altres actors, xarxes i organismes internacionals.
 
Amb l’aprovació de les tres noves seus, un total de 10 delegacions integren la xarxa exterior del Govern: França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Àustria, la Santa Seu, el Marroc, Portugal i la Delegació del Govern davant la Unió Europea, a Brussel·les, totes adscrites a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.