El Govern ha acordat plantejar conflicte jurisdiccional pels béns de Sixena tal i com preveu la Llei orgànica 2/1987, de 18 maig, de conflictes jurisdiccionals, davant el Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca, formulant el requeriment previ d’inhibició, tal com preveu l’article 10.2 de la llei esmentada.
 
En data 12 de juny de 2015 ha estat notificada la interlocutòria dictada pel Jutjat núm. 1 d’Osca que conté l’ordre general d’execució provisional contra la Generalitat i el Museu Nacional d’Art de Catalunya perquè  procedeixin  a traslladar al Monestir de Sixena els béns que es relacionen  a la sentència.
 
La Generalitat considera que la sentència dictada pel Jutjat d’Osca número 1 i la interlocutòria de 12 de juny de 2015 s’han dictat obviant les competències que en matèria de patrimoni cultural té atribuïdes estatutàriament la Generalitat de Catalunya  i és per això que, a banda del pertinent recurs d’apel·lació a l’execució que es presentarà, es considera imprescindible per a garantir els interessos de la Generalitat plantejar el conflicte jurisdiccional.