El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va registrar al llarg de 2014 la xifra de 67.000 inscripcions a cursos presencials de català i 154.000 participants en el programa d’activitats de llengua i cultura. Aquestes són dades recollides en la Memòria d’activitats 2014 que situen el CPNL com un instrument eficaç de la política lingüística del Govern de Catalunya i dels municipis i que té la col·laboració d’entitats i empreses.
 
En relació als cursos de català cal destacar que es van impartir 3.229 cursos presencials que van registrar 67.465 inscripcions. El 61% dels inscrits són persones nascudes a l’estranger que fonamentalment han seguit cursos inicials i bàsics.
 
A partir de l’any 2012, el CPNL incorpora un nou programa d’activitats de Llengua i cultura, que recull i dóna un nou impuls a actuacions que es portaven a terme per complementar els cursos amb la voluntat d’associar l’aprenentatge del català amb el seu ús en àmbits fora de l’àmbit acadèmic. El 2014, 154.814 persones han  participat a les activitats, fet que suposa un augment del 18% respecte el 2013. Entre les 4.741 activitats organitzades destaquen  les 2.030 activitats de foment de la lectura (395 clubs de lectura i 1635 activitats de foment de la lectura).
 
Un altre programa que té per objectiu la pràctica de la conversa en català és el Voluntariat per la llengua (VxL), el programa que impulsa la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i que gestiona territorialment el CPNL. Al llarg de 2014 es van formar 10.189 parelles lingüístiques. El  VxL ha tingut la col·laboració de gairebé 5.000 entitats  i establiments i de més de 100 biblioteques. L’aposta del 2014 ha estat estendre el programa a escoles i instituts amb el resultat de 402 parelles. També s’ha fet una prova pilot per implementar el programa entre persones de diversitat religiosa i a persones amb diversitat funcional. A banda es destaca un increment de parelles en àmbits sectorials com l’esport, l’educació o la sanitat.
 
Un dels objectius del CPNL és fer present el català en tots els àmbits. A aquest efecte s’han portat a terme actuacions destinades al món de l’empresa, amb  43 cursos al sector socioeconòmic amb 1.465 inscripcions del sector de la restauració. També s’ha col·laborat en 61 cursos del SOC i s’ha fet 75 accions formatives en l’àmbit de les administracions públiques.  El CPNL també ha fer arribar a 8.784 establiments comercials la campanya de la Direcció General de Política Lingüística “Català i empresa. Ja estàs al dia?
 
Finalment, en la seva vessant d’assessorament lingüístics per a empreses i ens locals el CPNL ha revisat 59.8534 pàgines. El 2014 ha estat també l’any de la celebració del 25è aniversari de la creació del CPNL com a òrgan territorial d'aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern. Actualment està format per la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 consells comarcals i la diputació de Girona.