·         La Generalitat de Catalunya i representants de regions de França, Eslovènia, Croàcia i Itàlia consensuen 10 mesures prioritàries per incidir en les polítiques i la legislació de la UE sobre transport de mercaderies
 
·         El document és una de les actuacions desenvolupades en el projecte iFreightMED, que té com a objectiu principal potenciar el transport ferroviari de mercaderies amb Europa
 
·         Es proposen els Comitès Regionals de Serveis Multimodals  com a eina per apropar la demanda i complementar la bona governança de la Xarxa TEN-T i dels corredors ferroviaris de mercaderies
Ifreight Brussel·les
La Generalitat de Catalunya, juntament amb representants de les regions de Languedoc-Rosselló (França), Ligúria (Itàlia), Zahodna Slovenija (Eslovènia), i Jadranska Hrvatska (Croàcia), han presentat a Brussel·les el Manifest 10 mesures per millorar la competitivitat dels serveis multimodals al Corredor Mediterrani. Aquest document inclou les mesures prioritàries que han consensuat, sobretot de gestió, per incidir en les polítiques i la legislació de la Unió Europea en matèria del transport de mercaderies i complementar la implantació del Pla d’infraestructures del Corredor.
 
Aquestes mesures d’acompanyament corresponen a la branca més analítica del projecte europeu iFreightMED, liderat per la Generalitat. Aquesta línia d’actuació ha permès identificar els impediments amb què es troben carregadors i operadors per incorporar l’alternativa ferroviària com a opció viable i eficient en les seves cadenes de transport, i proposar accions correctores per superar aquests impediments, promovent, així, la creació de serveis multimodals en el Corredor Mediterrani.
 
Entre les mesures incloses al Manifest, es poden remarcar les següents:
 
-          Foment de la lliure competència en el material rodant i simplificació i agilització dels processos d’homologació del material rodant en l’adaptació als diversos requisits a nivell internacional i estatal
 
-          Oferir nous solcs per al transpor ferroviari de mercaderies i harmonització dels requisits d’assignació a tota la Unió Europea
 
-          Promoció d’un sistema electrònic de seguiment i de traçabilitat de la càrrega que permeti una integració simplificada de les diverses operacions en la cadena logística
 
-          Vetllar per l’execució i millora de les infraestructures que han de resoldre els actuals colls de’ampolla a la Xarxa Bàsica
 
-          Avançar en l’assoliment dels estàndards d’interoperabilitat a tot el Corredor Mediterrani
 
El documente proposa els Comitès Regionals de Serveis Multimodals, que s’han implementat en el decurs del projecte iFreightMED, com a interlocutors de la Unió Europea en el desplegament i seguiment d’aquestes demandes, atès el seu paper de nexe entre les autoritats regionals i els clients i operadors del transport ferroviari de mercaderies.
 
Els Comitès de Serveis Multimodals s’han concebut com una eina per a facilitar la concentració de demanda industrial i logística a Catalunya mitjançant la gestió eficient dels serveis, de la promoció de solucions pràctiques a les limitacions operatives existents, de la generació de coneixement sobre el funcionament del mercat logístic multimodal i del suport als nous serveis comercials que s’implementin.
 
El projecte iFreightMED
 
El projecte iFreightMED es va engegar el 2013 per a desenvolupar nous serveis de transport multimodal de mercaderies que promoguin el paper dels ports de Barcelona i Tarragona com a portes sud d’Europa, donin noves opcions més competitives i sostenibles de transport a les empreses catalanes i afavoreixin les exportacions.
 
El Comitè de Serveis Multimodals és un dels principals instruments per assolir aquests objectius, el qual, en el marc dels òrgans de planificació i regulació dels corredors europeus de mercaderies previstos, faciliti la integració de les necessitats operatives i de mercat del transport i la logística, des de la perspectiva de la demanda, és a dir, dels carregadors i empreses de transport multimodal de Catalunya, entre altres.
 
El projecte iFreight respon a una col·laboració de 5 regions europees, liderades per la Generalitat de Catalunya, que s’inscriu dins del programa MED de cooperació transnacional de la Unió Europea amb un cofinançament dels fons FEDER del 75%. Els socis en aquest projecte de la part catalana són el Departament de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA, FGC i el Consell General de Cambres de Catalunya. Així mateix, participen en el seguiment del projecte el port de Barcelona i el port de Tarragona. La resta de socis són principalment cambres de comerç regionals i ports de França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia.

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 531

2  

Fitxers adjunts

Manifest

Manifest
PDF | 838

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 557