• El pla, impulsat de manera conjunta per la Direcció General de Turisme i la Direcció General de Polítiques Ambientals, neix amb l’objectiu de posicionar Catalunya com a referent en matèria de turisme de natura a la regió mediterrània
 • Els Espais Naturals Protegits de Catalunya disposen de recursos naturals i culturals amb un atractiu ecoturístic de primer ordre que pot competir en mercats internacionals
 • D’entre les accions més immediates que es duran a terme per aconseguir-ho destaquen la creació de la Taula de l’Ecoturisme i una inversió de mig milió d’euros en un pla de promoció específic
La Generalitat fomenta el turisme de natura als espais naturals protegits de Catalunya
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, han presentat avui el nou Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits (ENP) de Catalunya.
 
Aquest pla és l’instrument que defineix l’estratègia per impulsar l’ecoturisme a Catalunya, especialment en els espais naturals protegits del país. L’objectiu és posicionar Catalunya com a referent en matèria de turisme de natura a la regió mediterrània en l’horitzó 2020, a partir de la valorització i conservació dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics i la contribució al desenvolupament local del territori.
 
El conseller Vila ha assegurat que “vivim un moment especialment oportú perquè tots hem convingut que volem aspirar a ser una destinació turística vinculada a la natura. Els instruments legislatius que tenim a Catalunya ja preveuen que siguem capaços de protegir i posar en valor la biodiversitat dels nostres espais protegits, però al mateix temps facilitar que s'hi facin determinades activitats, que ara aquest Pla intenta estimular. La natura ha de ser un element vertebrador de la projecció de Catalunya al món i si alguna cosa haurem de fer aquests propers anys és regenerar l'activitat que es duu a terme als parcs i repensar la seva governança.”
 
Per la seva part el conseller Puig ha explicat que “aquest pla s’emmarca en l’aposta de govern per la qualitat, la sostenibilitat i la responsabilitat. Rendibilitzar i posar en valor els nostres actius és compatible amb la protecció i preservació dels nostres recursos naturals. A nivell turístic, la planificació intel·ligent als espais naturals té molt camp per córrer. El desenvolupament turístic continua avançant amb el nostre compromís d’equilibri, un equilibri que no seria possible sense la concertació entre el lideratge privat i l’impuls i l’acompanyament públic”. Puig ha afegit que “avui presentem una nova manera d’entendre el nostre desenvolupament turístic. Ja no n’hi ha prou amb un bon servei, els turistes es mouen per emocions, per experiències...si sabem gestionar-les, serem més competitius  i serem capaços d’atraure un turisme de qualitat, de més valor afegit”.
 
L’elaboració d’aquest pla de foment del turisme de natura en espais naturals respon a una de les directrius del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 que detecta com a oportunitat la posada en valor de la gran diversitat de recursos naturals i culturalsen forma de productes i experiències turístiques competitives i sostenibles.
El model de gestió del turisme de natura als ENP de Catalunya està fonamentat en cinc principis bàsics:
 1. Contribueix a conservar el patrimoni;
 2. Millora el desenvolupament local (i la creació d’ocupació estable en les àrees rurals);
 3. Ofereix una experiència d’alta qualitat als visitants;
 4. Atrau un visitant (proper i llunyà) interessat en els valors naturals dels ENP i la cultura;
 5. Fomenta la cooperació entre els gestors dels ENP i el sector turístic.
La presentació d’aquest pla coincideix amb la celebració aquest 2015 de l’Any del Turisme Interior i de Muntanya que té com a reptes principals potenciar i promoure l’oferta turística catalana de les comarques de l’interior per aconseguir un reequilibri territorial dels fluxos turístics i de la riquesa que generen; ajudar les petites i mitjanes empreses d’aquests territoris en la promoció, difusió i comercialització de la seva oferta, serveis i propostes turístiques; i apostar per la diversificació de productes, potenciant aquells que són desestacionalizadors.
En aquest sentit, el turisme de natura practicat en espais naturals és un important actiu d’aquestes zones que presenta gran potencial i un llarg recorregut.
L’acte de presentació d’aquest pla ha comptat amb la participació del secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, de la directora general de Turisme, Marian Muro, i de la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà.
 
50 actuacions (2015-2017)

El Pla proposa 50 actuacions a curt (1-2 anys) i mig-llarg (3-5 anys) termini per impulsar i consolidar el turisme de natura a Catalunya, un producte amb una demanda a l’alça.
D’aquestes, en destaquen dues que es duran a terme de manera immediata:
 
 • Campanya específica de promoció
A partir del mes d’octubre, es durà a terme una campanya de promoció dirigida principalment als nuclis urbans de Catalunya, Espanya i sud de França. Valorada en mig milió d’euros i sota l’eslògan “Catalunya és casa teva”, se centrarà especialment en suports en línia, xarxes socials i publicitat exterior (opis i lones de gran format), premsa i revistes de viatges. També  es preveuen accions especials a canals temàtics i de viatges i es crearà un espai específic al microsite de campanya.
Els principals objectius d’aquesta campanya són motivar els usuaris a gaudir activament de la natura de forma respectuosa amb l’entorn i les poblacions locals, tot donant-los a conèixer les diferents opcions que ofereixen els espais naturals.
 
 • Creació de la Taula de l’Ecoturisme
 
Aquest ens neix per sumar els esforços del sector privat i de les administracions públiques implicats perquè l’ecoturisme català esdevingui una oferta de prestigi i de referència. L’objectiu principal de la Taula és treballar amb la màxima cooperació i coresponsabilitat publicoprivada en la millora de la competitivitat ecoturística del territori en tots els àmbits.
 
D’entre la cinquantena d’actuacions que contempla el pla, també destaquen:
 • Elaboració del mapa dels principals recursos naturals i del rànquing amb les 25 destinacions top per a la pràctica de l’ecoturisme a Catalunya.
 • Elaboració d’una base de dades d’accés públic dels equipaments i itineraris i d’un  pla de millora de la senyalització i dels centres de visitants dels ENP.
 • Projectes pilot d’adaptació d’equipaments d’ús ecoturístic per a persones amb necessitats especials.
 • Creació d’un catàleg amb les millors experiències ecoturístiques als ENP català.
 • Organització de jornades de comercialització específiques i campanyes amb agents turístics per fomentar nous productes i experiències.
 • Programa formatiu i d’acreditació de qualitat estandarditzada dels guies de natura als ENP.
 • Creació d’una marca de reconeixement de les destinacions i els proveïdors de turisme de natura i ecoturisme a Catalunya.
 • Impuls de projectes específics d’ecoturisme a partir dels fons per als plans de foment territorial de turisme.
 • Observatori del turisme de natura: intel·ligència de mercat.
 • Xarxa de suport i clúster d’empreses i professionals d’ecoturisme.
 
Turisme de natura

Per turisme de natura o ecoturisme s’entén aquella modalitat turística en què la motivació principal de l’usuari és gaudir activament, observar i conèixer la natura i les expressions culturals associades, d’una manera respectuosa amb l’entorn i les poblacions locals. Un dels valors afegits d’aquest tipus de turisme és que promou experiències diferents, en molts casos poc conegudes, i no només de contacte amb la natura si no també d’aprenentatge i/o de conservació.
A Catalunya, prop del 30% del territori gaudeix d’alguna figura de protecció pels seus valors naturals i patrimonials. Posar en valor aquesta excepcional riquesa natural de Catalunya requereix identificar i conservar els recursos més seductors i les destinacions amb més atractiu per contribuir a la dinamització i foment de l’ocupació en aquestes zones amb iniciatives sostenibles i responsables. A tall d’exemple, els 4 parcs del Pirineu (3 Parcs Naturals i 1 Parc Nacional), generen uns 400 llocs de treball induït, i prop de 15 milions d’euros anuals de valor afegit, en part fruit del seu paper com atraient per a visitants i turistes.
-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!:
A Twiter:  @sapscom
Al canal de Youtube: SapsCom