• La Secretaria d’Afers Exteriors i la UE i la Direcció General de Política Lingüística col·laboren per potenciar les iniciatives i els recursos d’aprenentatge de català adreçats als catalans residents a l'exterior
  • El secretari Roger Albinyana i la directora general Ester Franquesa han fet balanç aquest matí de les activitats dutes a terme els darrers mesos i les perspectives de col·laboració futures
  • Entre d’altres, a la trobada s’ha presentat la versió en línia del curs de català per a infants "De cap a cap"
Secretaria d'Afers Exteriors i la Unió Europea
Fruit de la col·laboració entre la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Direcció General de Política Lingüística, durant els darrers anys s’han desenvolupat iniciatives encaminades a reforçar l’aprenentatge del català per part de la comunitat catalana a l’exterior, i en especial per portar aquesta llengua als més petits, i donar resposta així a les peticions, en aquest sentit, de la Catalunya Exterior. El secretari d’Afers Exteriors i la UE, Roger Albinyana, i la directora general de Política Lingüística del Departament de Cultura, Ester Franquesa, s’han trobat avui per fer balanç de les activitats dutes a terme fins ara i formalitzar un marc comú de treball per als propers mesos. 
 
D’una banda, la Secretaria ha dut a terme una anàlisi per conèixer la realitat sobre les aptituds i capacitats docents dels professors de llengua catalana a les comunitats catalanes a l’exterior (CCE), a partir de la qual la Direcció General de Política Lingüística ha elaborat tot un seguit de recomanacions adreçades a millorar la qualitat de l’activitat docent i, consegüentment, la de l'aprenentatge del català a les comunitats.
 
Per tal de donar resposta a les famílies que no tenen a prop una comunitat catalana a l'exterior, la Direcció General de Política Lingüística ha elaborat, a petició de la Secretaria d’Afers Exteriors i la UE, un curs en línia d'aprenentatge del català adreçat a infants i basat en materials que havia elaborat prèviament el Departament d'Ensenyament, que ja està a disposició de tothom amb el títol "De cap a cap".
 
Una altra col·laboració destacable ha estat la participació de la Direcció General de Política Lingüística en diferents trobades de les Comunitats de Catalans a l’Exterior. És el cas de la 6a trobada de CCE a Luxemburg celebrada l’any passat i també del 6è Curs de formació de professors de català al Con Sud d’Amèrica que ha tingut lloc recentment, en què dos membres de la Direcció General han impartit formació sobre recursos, eines i materials a l’abast dels professors de llengua catalana.
 
Albinyana i Franquesa han tractat també possibles col·laboracions a curt termini, com és el cas de la futura inclusió dels catalans residents a l'exterior al programa Voluntariat per la Llengua en modalitat virtual, en el moment en què aquest format s’implanti.
 
La voluntat i el compromís compartits a facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana, fora de l'àmbit universitari, consoliden la col·laboració institucional entre la Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE i la Direcció General de Política Lingüística mitjançant l'elaboració d'un Pla d'actuació per a l'ensenyament de la llengua catalana a l'exterior.

2  

Imatges

Trobada SAEUE - DGPL 1

Trobada SAEUE - DGPL 1 4590

Trobada SAEUE - DGPL 2

Trobada SAEUE - DGPL 2 4802