• El president Artur Mas presideix aquest òrgan assessor, consultiu i de participació externa, que avui s’ha reunit en la seva primera sessió constitutiva
 • El Consell està format per membres del Govern, representants d’ens locals i d’ens d’interès públic, així com entitats i organitzacions de la societat civil i membres de les comunitats catalanes a l’exterior  
 • El Pla estratègic d'Acció Exterior i de Relacions amb la UE 2015-2018, que s’ha sotmès a consulta pública els darrers mesos, té per objectiu reforçar i donar més coherència a la projecció internacional de Catalunya
El president Mas ha presidit la primera reunió del Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea (Autor: Ruben Moreno)
El president Mas ha presidit la primera reunió del Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea (Autor: Ruben Moreno)
El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha presidit aquesta tarda la primera trobada del Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea. En aquesta reunió inicial s’ha constituït formalment el nou òrgan assessor i s’ha validat el Pla estratègic d'Acció Exterior i de Relacions amb la UE 2015-2018, que té per objectiu principal reforçar i donar més coherència a la projecció internacional de Catalunya. Aquest Pla, que s’ha sotmès a consulta pública els darrers mesos, s’ha presentat avui al Consell i es preveu que s’aprovi per part del Govern durant les properes setmanes.
 
El Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE és un òrgan assessor, consultiu i de participació externa que presideix el president de la Generalitat, i que està previst a l’article 17 de la Llei d’Acció Exterior. Per part del Govern, aquest òrgan està integrat pel president de la Generalitat, Artur Mas; el conseller de la Presidència, Francesc Homs; el secretari d’Afers Exteriors i la Unió Europea, Roger Albinyana; la directora general de Relacions Exteriors, Francesca Guardiola; el director general d’Afers Multilaterals i Europeus, Manuel Manonelles; la directora general de Cooperació al Desenvolupament, Marta Macias, i el representant permanent del Govern davant la UE, Amadeu Altafaj. Juntament amb ells, el Consell també està integrat per 30 vocals d’entitats catalanes amb projecció internacional, la relació de les quals es detalla al final d’aquesta nota.
 
Les funcions principals del Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE són les següents:
 
 • Dissenyar i fer propostes en aquest àmbit i fer arribar al Govern les iniciatives i propostes convenients per millorar les actuacions.
 • Participar en els treballs d’elaboració d’iniciatives legislatives de l’Administració de la Generalitat, com avantprojectes de llei i disposicions generals, inclosos el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la UE i els plans sectorials anuals. 
 • Impulsar la col·laboració, cooperació i assistència recíproca entre el Govern i els ens locals i altres ens d’interès públic amb una activitat internacional notable, especialment per garantir la seva participació en el procés d’informació, consulta i propostes previ a l’elaboració i l’aprovació del Pla estratègic d’acció exterior. 
 • Conèixer i fer seguiment de l’acció política i de govern i contribuir amb la seva expertesa al compliment dels compromisos i acords de la Generalitat. 

 

El Pla estratègic d'Acció Exterior i de Relacions amb la UE 2015-2018 
L’article 15 de la Llei d’Acció Exterior preveu que el Govern elabori el Pla estratègic d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, amb la participació de la resta de departaments, tot integrant les seves propostes efectuades en el marc de la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea. A més, la Llei estableix que cal garantir la informació, consulta i participació de la resta d’actors de l’acció exterior de Catalunya, especialment dels ens locals de Catalunya i la societat civil competent en aquesta matèria, de manera que el Pla sigui resultat d’un procés ampli d’estudi, informació, consulta, participació i avaluació de l’experiència precedent.
 
El Pla s’ha concebut com un instrument intern fonamental per ordenar, impulsar i reforçar la política d’acció exterior de la Generalitat. El document estableix quatre grans objectius estratègics. En primer lloc, pretén promoure i defensar Catalunya a Europa i al món mitjançant la internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement. D’altra banda, el Pla té per objectiu refermar la vocació europeista i mediterrània de Catalunya i la defensa dels seus interessos davant la UE i altres institucions d’àmbit europeu i mediterrani. El document també busca contribuir als objectius d’abast global, com són la pau, la seguretat, els drets humans, el desenvolupament sostenible, la justícia social i el multilateralisme actiu. Finalment, el Pla pretén promoure una diplomàcia més moderna i eficaç, que doni suport i servei als catalans a l’exterior i els faciliti un major protagonisme.
 
Així, a banda de consagrar la vocació europeista i mediterrània de Catalunya, destaca la necessitat de cercar el màxim consens polític en el disseny de les orientacions i les estratègies generals de l’acció exterior, la necessitat de dotar-la de la màxima coherència, coordinació i transversalitat i la transparència dels poders públics. A més, garanteix la promoció de la pau i la seguretat com a eix d’actuació, i la no-discriminació per raó de gènere, origen, nacionalitat o edat, entre d’altres.
 
 
Participació d’entitats i organitzacions de la societat civil 
A banda dels membres de Govern, el Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE també inclou fins a 30 vocals en representació d’ens locals, ens d’interès públic, entitats i organitzacions de la societat civil amb una activitat internacional notable, i 2 membres destacats de les comunitats catalanes a l’exterior de prestigi reconegut proposats pels representants del Consell de les Comunitats Catalanes a l’Exterior. 
 
 • Associació Catalana de Municipis/ Consell de Governs Locals de Catalunya
 • Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
 • Associació Multisectorial d'Empreses - AMEC
 • Casa Amèrica Catalunya
 • Casa Àsia
 • CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)
 • Comissions Obreres de Catalunya- CCOO
 • Conselh Generau dera Val d'Aran
 • Consell de Cooperació al Desenvolupament
 • Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya - DIPLOCAT
 • Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
 • Consell Interuniversitari de Catalunya
 • Diputació de Barcelona
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes - FOCIR
 • Foment del Treball Nacional         
 • Fundació Privada d'Empresaris FemCAT
 • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals - IBEI
 • Institut Català Internacional per la Pau - ICIP
 • Institut de Salut Global de Barcelona - ISGLOBAL
 • Institut d'Estudis Catalans - IEC
 • Institut Europeu de la Mediterrània -IEMed
 • PIMEC -Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
 • UGT de Catalunya
 • Així mateix, també formen part del Consell 2 representants de les Comunitats Catalanes a l’Exterior.
 
 

1  

Imatges

Fotografia reunió

Fotografia reunió 1820