El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha celebrat avui que el Ministeri d’Hisenda hagi publicat, amb el seu sistema de comptes públics territorialitzats, les dades que permeten calcular les balances fiscals, tot i que ha lamentat que no les hagin facilitat fins que no han completat els seus treballs.

El titular d'Economia també s'ha referit a l’ús per part del Ministeri d’una sola metodologia de càlcul, de les dues establertes (càrrega-benefici i flux monetari): "el Ministerio utilitza només un dels dos mètodes, el de la càrrega benefici, per un prejudici estrictament ideològic". Mentre que la despesa en personal a un ministeri pot beneficiar els ciutadans de Catalunya, el fet és que els llocs de treball no són a Catalunya i això no queda recollit pel mètode de la càrrega benefici, però ho és per la metodologia del flux monetari, que també és necessària per oferir una visió complerta i equilibrada.
 
“Aquest sistema de càlcul sobreestima el superàvit fiscal de Madrid, ja que moltes de les despeses fetes a Madrid (per efecte de la capitalitat) no es computen en aquesta comunitat, sinó que es reparteixen a les altres”, ha afegit Mas-Colell.
 
El conseller ha assegurat que Catalunya calcularà les seves balances fiscals utilitzant,  com sempre, els dos mètodes establerts.