Gràfic: Projectes aprovats, en reserva i suspesos, segons la modalitat
Aquesta setmana s’ha resolt la convocatòria de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social, de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per a l’any 2015. Es tracta d’una molt bona notícia per al sector de la cooperació catalana, ja que el 2012 i 2013 no hi va haver convocatòria de subvencions, i la de l’any 2014 va ser exclusivament adreçada a projectes d’Educació per al Desenvolupament a Catalunya.
 
D’altra banda, aquesta és la primera crida d’ençà de l’aprovació del nou Pla director de la cooperació al desenvolupament del Govern de Catalunya, i com a tal es caracteritza per una perspectiva innovadora. El nou Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) estableix una sèrie de requisits que han de regir totes les actuacions de cooperació que tinguin el suport del Govern.
 
En essència, aquest enfocament situa les persones, les relacions de gènere i els drets humans al centre de la cooperació al desenvolupament, amb la finalitat de transformar les desigualtats existents per així assolir la justícia social i la igualtat efectiva de les dones i els homes.
 
La convocatòria de subvencions 2015 ha comptat amb una dotació de 3.4 milions d’euros, que s’ha dividit en dues línies: d’una banda, suport a projectes de desenvolupament i educació per al desenvolupament impulsats per entitats catalanes, amb 3 milions d’euros. De l’altra, s’ha obert una línia d’acció adreçada a l’apoderament de moviments de dones i feministes de països com Colòmbia, Marroc, Senegal, Moçambic i la República Democràtica del Congo, amb 400.000 euros. Aquesta segona línia s’ha creat d’acord amb les indicacions internacionals establertes per l’agenda de desenvolupament post-2015 de les Nacions Unides, que subratllen la necessitat de definir processos més participatius, major transparència i major protagonisme per part de les comunitats dels països socis del sud.
 
La proposta de resolució provisional de la línia 1 s’ha publicat aquesta setmana, mentre que la resolució de la línia 2 es durà a terme durant el mes de setembre. Aquesta convocatòria representa el retorn, modest però convençut, de la cooperació catalana.
 
Les xifres de la línia 1
Un total de 156 entitats catalanes han presentat fins a 200 projectes a la convocatòria de subvencions de la línia 1. D’entre tots els projectes que han superat la primera fase de valoració, un total de 51 han estat aprovats: 35 per a projectes a països del sud, i 16 per a projectes a Catalunya. Els països amb més projectes de desenvolupament finançats són Marroc i Senegal, seguits de Palestina, Moçambic i Colòmbia, tots ells països prioritaris de la cooperació catalana. Vegeu les gràfiques adjuntes per a més informació.

2  

Imatges

Gràfic: Projectes aprovats, en reserva i suspesos..

Gràfic: Projectes aprovats, en reserva i suspesos.. 18

Número de projectes de desenvolupament, per país

Número de projectes de desenvolupament, per país 25