El 16 d’abril de 2015 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) va aprovar en Conferència Sectorial la transferència de 2.413.265,70 euros per a complir amb una part dels compromisos que té amb el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya durant aquest any 2015. Però no ha estat fins el 17 de juliol, tres mesos més tard, i gràcies a les gestió realitzada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta, que es va aconseguir que el Consell de Ministres aprovés l’execució d’aquesta transferència.
 
A aquest retard ara se li suma que, tot i que la Intervenció General de l’Estat hagi fiscalitzat aquesta despesa, no s’ha realitzat la transferència dels fons. Per tant, el Departament es veu impossibilitat de poder procedir amb el pagament de diversos ajuts i d’iniciar aquest pagament avui 24 de juliol tal i com s’havia compromès amb el sector.
 
Els pagament dels ajuts que s’havien d’iniciar avui són els següents:
 
NOM
BENEFICIARIS
IMPORT
Ajut a la gestió de les zones humides incloses en el Conveni RAMSAR
2.013
7.375.977,62
Ajut a la producció integrada
1.430
5.374.324,02
Ajut a la ramaderia ecològica
478
5.254.121,13
 
El Departament, tant aviat com ha sabut que no s’havia realitzat la transferència d’aquest import provinent de l’Administració General de l’Estat (AGE), i amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que té aquest impagament, ha pogut assumir únicament els compromisos de l’AGE de l’Ajut a la ramaderia ecològica. Per tant, ha avançat els 367.788,48 euros per a poder procedir amb el pagament amb la totalitat d’aquesta línia d’ajut. Cal tenir en compte que aquesta és la línia que té una participació més baixa per part de l’Estat. En canvi, l’aportació de l’Estat a les altres dues línies d’ajut supera el milió d’euros per cadascuna d’elles, fet que a comportat la impossibilitat per part del Departament de poder avançar aquests imports.
 
Aquests ajuts agroambientals compensen als agricultors per pràctiques beneficioses amb el medi ambient, i per les qual han hagut d’assumir uns compromisos que comporten un increment de les despeses de producció i unes pèrdues de producció. Així, l’impagament d’aquests ajuts comporta un ofec econòmic per a les 3.443 explotacions afectades.
 
Tenint en compte aquesta situació tant crítica, el Departament ha fet novament gestions davant el Ministeri d’Agricultura i ha aconseguit el compromís de què dilluns 27 de juliol de 2015 es transfereixen aquests fons. Si es compleix aquest compromís, dilluns mateix es farà efectiu el pagament de les línies de producció integrada i gestió de les zones humides incloses en el Conveni RAMSAR (arròs).
 
A continuació es facilita els objectius i les dades de pagament de la ramaderia ecològica, que es l’única per la que s’ha pogut iniciar el pagament.
 
Ajut a la Ramaderia Ecològica
 
L’objectiu de l’ajut és reforçar la producció agrària ecològica, i més concretament la producció ramadera, com a sistema que permet obtenir un major benestar animal, fomenta la conversió de noves explotacions ramaderes envers aquests sistema i el manteniment de les actuals, l’obtenció de productes de qualitat diferenciada i la promoció del desenvolupament de les estructures de mercat per a productes ecològics.
 
Dades de pagament:
 
COMARCA
EXPEDIENTS
IMPORT
ALT EMPORDÀ
20
    133.443,37 €
ALT URGELL
24
    206.594,72 €
ALTA RIBAGORÇA
46
    542.551,95 €
ANOIA
4
      23.177,31 €
BAGES
13
    103.989,77 €
BAIX CAMP
1
      11.310,42 €
BAIX EMPORDÀ
1
        7.838,21 €
BAIX LLOBREGAT
2
      11.867,17 €
BERGUEDÀ
30
    351.786,31 €
CERDANYA
24
    243.988,94 €
CONCA DE BARBERÀ
2
      11.015,37 €
GARROTXA
24
    198.814,79 €
GIRONÈS
2
      34.740,80 €
LA NOGUERA
3
      39.373,04 €
LA SELVA
3
        3.671,37 €
LES GARRIGUES
1
        5.924,04 €
MARESME
2
        7.464,79 €
MONTSIÀ
1
        3.675,00 €
OSONA
12
    146.615,98 €
PALLARS JUSSÀ
64
 1.065.407,15 €
PALLARS SOBIRÀ
82
    777.964,98 €
PLA DE L'ESTANY
4
      54.057,72 €
RIBERA D'EBRE
1
          528,75 €
RIPOLLÈS
86
 1.044.256,96 €
SEGARRA
3
      23.017,04 €
SOLSONÈS
5
      63.469,18 €
VAL D'ARÀN
8
      42.481,11 €
VALLÈS OCCIDENTAL
2
      37.367,04 €
VALLÈS ORIENTAL
8
      57.727,85 €
TOTAL
478
5.254.121,13
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.