• L’oficina del Govern a Istanbul, operativa des de 1989, fins ara donava suport a les empreses catalanes que volien fer negocis amb Turquia i l’Azerbaidjan, i a les companyies d’aquests països amb interès per invertir a Catalunya.
 
  • La Generalitat estudiarà la possibilitat d’obrir una antena comercial al Kazakhstan el 2016. Per prendre aquesta decisió, comptarà amb el suport de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Istanbul.
 
  • Les 36 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de la Generalitat impulsen l’exportació catalana, l’atracció d’inversions estrangeres, la cooperació tecnològica internacional i la participació en licitacions públiques internacionals.
 
L’Oficina Exterior de Comerç i Inversions de la Generalitat a Istanbul, operativa des de 1989, amplia des d’avui el seu àmbit d’actuació a Geòrgia, Kazakhstan i el Turkmenistan. L’oficina del Govern a Istanbul fins ara donava suport a les empreses catalanes que volien fer negocis amb Turquia i l’Azerbaidjan, i a les companyies d’aquests països amb interès per invertir a Catalunya.
 
A més, durant els propers mesos el Govern estudiarà la possibilitat d’obrir una antena comercial a Kazakhstan l’any 2016. Per fer-ho, comptarà amb el suport i informació que els proporcioni l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions de la Generalitat a Istanbul.
 
Geòrgia, Kazakhstan i el Turkmenistan aporten a l’àmbit d’actuació de la Generalitat una població de més de 27 milions d’habitants. Geòrgia compta amb 4,5 milions d’habitants, un PIB de prop de 15.000 milions d’euros i una taxa de creixement del 4,7%, mentre que el Turkmenistan té 5,8 milions d’habitants, un PIB de 43.333 milions d’euros i un creixement de més del 10%. Kazakhstan per la seva banda disposa de 17,4 milions d’habitants, el seu PIB és de prop de 200 milions d’euros i el seu creixement del 4,3%.
 
El 2014, Catalunya va exportar a Geòrgia per valor de prop de 20 milions d’euros, una xifra un 10,9% superior a la de l’any anterior. El 2013 hi va haver una certa disminució de les exportacions catalanes a Geòrgia que va frenar la tendència a l’alça del període 2010-2012, tres anys consecutius de creixement que van culminar amb un increment del 115% el 2012. Els principals productes que Catalunya va vendre a Geòrgia l’any 2014 van ser la carn, el paper i cartró, i articles de tèxtil moda. Les vendes catalanes a aquest país representen el 31,4% de les exportacions de l’Estat espanyol.
 
Les exportacions catalanes a Kazakhstan han mantingut un ritme creixent des de 2010 amb increments d’entre el 17% (2011) i el 27,29% (2013), l’any passat van augmentar un 21,22% assolint els 36,8 milions d’euros. Les empreses catalanes va exportar principalment material elèctric, tèxtil i maquinària. Catalunya representa el 18,2% de les exportacions espanyoles al Kazakhstan,
Les exportacions catalanes a Turkmenistan el 2014 van ser de més de 8,5 milions d’euros decreixent un 48% respecte al 2013, tot i haver tingut increments del 95,3% i del 207,6% els dos anys anteriors. Representen el 55,3% de les exportacions de l’Estat espanyol. Més de tres quartes parts de les exportacions catalanes a Turkmenistan corresponen a la fusta i manufactures de fusta.
 
Una de les empreses que fins ara ha rebut el suport de l’oficina exterior de la Generalitat a Istanbul és Esinsa, una empresa tarragonina especialitzada en la producció i distribució de juntes d’estanqueïtat que ha obert una filial comercial a Turquia per proveir Euràsia i l’Orient Mitjà. Per la seva banda, les empreses turques Savcan i AFS Flexible Duct han obert filials a Catalunya amb el suport de Catalonia Trade&Investment. Savcan és una companyia tèxtil que ha obert una oficina a Barcelona per donar servei al sud d’Europa des de Catalunya, mentre que AFS Flexible Duct, que fabrica productes de sistemes de refrigeració i calefacció, ha invertit 5 milions d’euros en la nova seu europea a Polinyà per a la qual ha creat 30 llocs de treball.
 
A través de l’oficina d’Istanbul i de les altres 35 arreu del món, el Govern de Catalunya, a través d’ACCIÓ -l’agència per la competitivitat de l’empresa- impulsa l’exportació catalana, l’atracció d’inversió estrangera, la cooperació tecnològica internacional i la participació en licitacions públiques internacionals, entre d’altres.
 
-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!:
A Twitter:  @sapscom
Al canal de Youtube: SapsCom

1  

Fitxers adjunts

Mapa oficines exteriors

Mapa oficines exteriors
JPG | 535