• 14 línies estratègiques, 16 propostes emblemàtiques i una nova governança es recullen en el document de treball del Pla de Museus de Catalunya
Imatge de la presentació document de treball del Pla de Museus
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presentat aquest matí el document de treball del Pla de Museus de Catalunya, un estudi que proposa les bases per dotar Catalunya d’una xarxa museística de qualitat, completa, racional, eficient i sostenible. “El Pla de Museus de Catalunya multiplica els efectes en les dinàmiques culturals i socials del nostre país”, ha afirmat Mascarell.
 
El Pla de Museus de Catalunya 2015-2025 vol potenciar el conjunt de museus del país, expandir el seu ús social, aconseguir la màxima rendibilitat cultural i enfortir-lo en termes econòmics i de gestió, tot establint un consens entre agents polítics, culturals i socials.
 
En aquest sentit, el conseller de Cultura ha destacat que amb el Pla es busca “modernitzar i consolidar el sistema museístic català” i que es marca un “objectiu ambició amb l’augment de visitants d’un 20% en aquests 10 anys”.
 
El lideratge i consolidació Museus Nacionals i la creació de xarxes territorials i temàtiques que facilitin el treball basat en la cooperació són els eixos en els quals s’articula la proposta de sistema de museus, que presenta 14 propostes estratègiques transformadores i 16 propostes emblemàtiques.  
 
Les línies estratègiques són:
 
1.    Els museus catalans i el territori, una nova organització museística per una millor cohesió social i territorial.
2.    Nous museus per a noves audiències: l’accessibilitat, creació i fidelització de públics.
3.    Ampliar, conservar i preservar les col·leccions.
4.    Un sistema de museus en el marc de la cooperació interinstitucional.
5.    Els museus en el marc d’una visió  global del patrimoni cultural.
6.    Museus i educació, un binomi necessari.
7.    Els museus i les TIC.
8.    La millora en la gestió, nous formats d’organització.
9.    El finançament dels museus.
10. L’avaluació permanent, innovació i investigació sobre museus.
11. Els museus catalans i el sistema científic.
12. Els museus com a pols generadors de prosperitat. Museus i economia.
13. La presència dels museus catalans al món.
14. Els professionals dels museus, nous perfils en noves organitzacions.
 
Les propostes emblemàtiques són:
 
1.    Nova Llei de Museus de Catalunya.
2.    Nou sistema de finançament.
3.    Creació de la Mancomunitat de Museus.
4.    Reforma de la Junta de Museus de Catalunya.
5.    Ampliació del MNAC i creació del clúster de museus de Montjuïc.
6.    Nova seu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
7.    Creació i nova seu del Museu Nacional d’Història de Catalunya.
8.    El MACBA museu nacional.
9.    Consolidació del Museu Nacional de Ciències de Catalunya.
10. Creació del Centre Nacional de Fotografia.
11. Creació del MarqC, el Museu d’Arquitectura i Urbanisme de Catalunya.
12. Renovació de les exposicions permanents.
13. Creació d’un Fons nacional per a l’adquisició de Béns Culturals.
14. La Col·lecció Nacional d’Art i la Col·lecció Nacional de Fotografia.
15.  Els Dipòsits o Reserves Nacionals d’Art.
16. Els Arxius Arqueològics Nacionals.
 
Per dur a terme aquestes transformacions i complir amb els reptes que es proposen, el Pla preveu un canvi en la governança que passa per la creació de la Mancomunitat  de Museus de Catalunya, la reforma de la Junta de Museus de Catalunya i una nova Llei de Museus.
 
A partir del mes de setembre s’iniciarà el debat amb la Junta de Museus de Catalunya per treballar en aquest document i redactar, així, el possible Pla de Museus definitiu. El detall de les línies estratègiques que proposa aquest document de treball es troben en l’arxiu adjunt.

2  

Fitxers adjunts

Imatge de la presentació del document de treball del Pla de Museus

Imatge de la presentació del document de treball del Pla de Museus
JPG | 2027

Document de treball del Pla de Museus de Catalunya

Document de treball del Pla de Museus de Catalunya
PDF | 1457