• La consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el síndic d’Aran, Carlos Barrera, han presidit la segona reunió de la Comissió, des de la seva creació el febrer passat
  • La Comissió Bilateral és l’òrgan permanent de relació entre els governs de la Generalitat i de l’Aran, d’acord amb la Llei del règim especial d’Aran
  • Es constituirà un Grup de Treball per estudiar i presentar propostes per desenvolupar el sistema de finançament del territori d’Aran
La Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Conselh Generau d'Aran acorda iniciar la negociació del finançament específic de l'Aran
La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, i el síndic d’Aran, Carlos Barrera, han presidit la reunió del ple de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d’Aran, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat.
 
La Comissió Bilateral és l’òrgan permanent de relació entre els governs i les administracions de la Generalitat i el Consell General d’Aran per al desenvolupament del règim especial de l’Aran. Aquesta és la segona reunió que ha celebrat la Comissió des de la seva constitució, el passat mes de febrer, en compliment de la Llei 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial d’Aran.
 
Tot i que la llei només obliga a celebrar-ne una reunió anual, el fet que la Comissió Bilateral s’hagi reunit dues vegades en pocs mesos és una mostra del compromís de la Generalitat amb el desplegament de la Llei del règim especial d’Aran. En aquest sentit, la Comissió ha acordat fixar un calendari per al traspàs de competències de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran, per dotar-lo de les plenes competències que fixa la llei. En les dues reunions celebrades fins ara ja s'han aprovat sis traspassos de serveis i mitjans.
 
Un Grup de Treball per negociar el finançament
 
La Comissió Bilateral ha acordat la creació d’un Grup de Treball per al Finançament de l’Aran, que s’encarregarà de la negociació del finançament específic previst per a aquest territori. El Grup de Treball estarà constituït per representants dels departaments de Governació i Relacions Institucionals, Presidència i Economia i Coneixement, i representants del Conselh Generau d’Aran.
 
El Grup de treball té com a objectius iniciar i desenvolupar la negociació relativa a la dotació del Fons per al Finançament del Conselh Generau d’Aran; estudiar i proposar el procediment, la metodologia i el calendari per a la revisió del model de finançament, i analitzar i proposar els continguts de l’Acord de finançament entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran per al 2015, d’acord amb les previsions legals aplicables.
 
Igualment, la Comissió bilateral ha acordat ampliar l’aportació econòmica de la Generalitat per al finançament de les competències transferides en matèria de sanitat. L'import de l'ampliació és de 304.452 €, destinats a incrementar i millorar els serveis en cirurgia ortopèdica, traumatologia i oncologia. Aquest acord haurà de ser ratificat per decret de Govern.
 
A banda de la consellera Meritxell Borràs i el síndic Carlos Barrera, també han participat en la reunió de la Comissió Bilateral el secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Francesc Esteve; el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joaquim Ferrer; el delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Albert Alins; el secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, Josep Martí; el director de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern, Xavier Bernadí; i la cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Economia i Coneixement, Susanna Bonastre. Com a representants del Conselh Generau d’Aran, hi han assistit el vicesíndic primer i conseller d’Administració Pública, Finances i Coneixement, Luis Carlos Medina; els consellers de Territori, Tònho Boya, i de Turisme i Desenvolupament Econòmic, Anna Díaz, i el secretari de la representació aranesa, Enrique Pérez.