• Conseller Mascarell: “El govern de l’Estat reafirma el seu projecte cultural centralista. Portem cinc anys de disminució, cinc anys de discriminació. L’Estat no compleix els pactes establerts”
  • Els equipaments catalans han deixat d’ingressar 37,5 milions d'euros per part de l’Estat des del 2011
  • Respecte del 2011, el descens és del 43,9 %
  • L’aportació de l’Estat passa de 20,6 milions d'euros a 11,5 milions d'euros
  • En el total d’equipaments catalans, el descens del pressupost és del -3,2 % respecte del 2015
Amb relació al pressupost assignat per l’Estat als equipaments catalans de cara a l’exercici 2016, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha afirmat que “el govern de l’Estat reafirma el seu projecte cultural centralista. Portem cinc anys de disminució, cinc anys de discriminació. L’Estat no compleix els pactes establerts, ni els estatuts amb el Liceu i el MNAC”. Per a Mascarell, “el pressupost assignat per l’Estat representa una nova ofensiva contra la cultura del país.”. “D’aquesta manera l’Estat, ens ofega fiscalment i financerament  i a més ens nega culturalment”, ha afegit.
 
Per al conseller, “l’Estat no només no respon a les nostres necessitats, sinó que incompleix els estatuts pel que fa a les aportacions que hauria de fer efectives. Un clar exemple d’aquesta situació és que des de fa quatre anys, les aportacions que l’Estat fa al Liceu estan per sota del percentatge que, d’acord amb els estatuts, li correspondria fer”. Segons ha apuntat Mascarell, “els efectes a mig termini son demolidors i fan que els nostres equipaments perdin competitivitat".
 
A l’incompliment dels pagaments, s'hi ha d’afegir la supressió de subvencions directes al teixit cultural català, com els ajuts directes a esdeveniments culturals de llarga trajectòria a Catalunya, que incloïen des de festivals d’estiu a mercats empresarials de l’àmbit cultural; la desaparició del fons estatal de promoció de pel·lícules en català*, ja que el projecte de pressupost de l’any 2016 no s’inclou cap partida pressupostària per fer front al foment cinematogràfic i l’audiovisual en llengües cooficials diferents al castellà, així com la desprogramació de grans inversions previstes, com la Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona. A aquesta desaparició de la participació estatal en activitats significatives i la retirada de subvencions i ajuts, s’ha de sumar el dèficit fiscal crònic amb un IVA abusiu, desmesurat i desproporcionat que castiga el consum cultural, un IVA que situa a Espanya a més de 8 punts percentuals per sobre de la mitjana europea en entrades de cinema i espectacles d’arts escèniques, amb la conseqüència que els nostres equipaments públics acaben pagant més, en impostos, a l’Estat que el que reben del mateix Estat.
 
Mascarell ha ressaltat que “el progressiu abandonament de la cultura catalana es fa evident en els pressupostos generals de l’Estat (PGE), que condemnen els equipaments cultuals catalans a una situació vulnerable”.
 
 
2011
2012
2013
2014
2015
MACBA
1.950.000
0,00
1.036.000
992.490
992.490
MNAC
4.080.000
3.196.750
2.017.890
1.933.140
1.933.140
Joan Miró
190.000
161.500
80.000
78.010
70.000
Mercat de les Flors
968.000
726.000
363.000
341.220
363.000
Palau de la Música
476.280
381.020
190.510
190.510
190.510
Liceu (**)
11.968.200
10.240.470
6.870.640
10.988.640
7.745.640
Lliure
870.000
790.000
592.500
592.500
592.500
Tàpies
90.000
76.500
49.730
48.740
48.740
TOTAL
20.592.480
15.572.240
11.200.270
15.165.250
11.936.020
 
2016
Diferència
2015-2016
%
Diferencial 2011-2016
%
1.042.900
50.410
5,08
-907.100
-46,52%
2.031.330
98.190
5,08
-2.048.670
-50,21%
70.000
0
0,00
-120.000
-63,16%
375.710
12.710
3,50
-592.290
-61,19%
197.180
6.670
3,50
-279.100
-58,60%
7.111.110
-634.530
-8,19
-4.857.090
-40,58%
676.870
84.370
14,24
-193.130
-22,20%
48.740
0
0,00
-41.260
-45,84%
11.553.840
-382.180
-3,20
-9.038.640
-43,89%
(**) rehabilitació de fons propis d’acord amb el Pla de viabilitat
 
Un creixent greuge comparatiu entre la capitalitat cultural de Barcelona i Madrid
 
El conseller de Cultura ha alertat que “també ha desaparegut la partida que, d’acord amb la Carta Municipal de Barcelona, s’establia per al finançament de les institucions culturals de 9’5 milions euros l’any, que han suposat 44 milions d’euros menys en aquests darrers cinc anys”. “El tractament rebut per Barcelona i Madrid en els PGE demostra una aposta inequívoca de l’Estat per fer de Madrid l’únic centre cultural de l’Estat espanyol i generar un desert cultural a la resta del país”, ha subratllat.
 
Aquestes són algunes  de les línies dels PGE per a 2016:
 
  • Les transferències als museus estatals (Prado, Museo Nacional Centro Artístico Reina Sofía ─MNCARS─ i MuseoThyssen) consoliden la recuperació iniciada el 2014-2015, amb un increment total des del 2013 superior al 20 %.
  • Les transferències a MACBA i MNAC, en canvi, es mantenen en nivells similars als del 2013, amb un increment mínim d’un 0,7 % (cal tenir en compte la transferència pressupostada i no executada en els pressupostos generals de l’Estat de 2012 al MACBA d’1,6 milions d’euros)
  • L’únic equipament que millora el finançament estatal respecte al 2011 és la Fundación Thyssen, amb un increment del 9,4 %
  • El percentatge que suposa l’aportació de l’Estat respecte els equipaments de Madrid va d’un màxim del 76% a un mínim del 20%. En canvi, les aportacions a Catalunya reben un màxim d’un 23% a un mínim del 7%.
 
(*) L’article 36 de la Llei 55/2007, del cinema, especifica que, amb la voluntat d’atendre el foment i la protecció de l’ús de les llengües cooficials diferents a la castellana en la cinematografia i l’audiovisual, s’establirà un fons d’ajudes o crèdits específics que seran transferits en la seva integritat als organismes competents de les comunitats autònomes.
 

1  

Fitxers adjunts

Pressupost assignat per l'Estat als equipaments culturals catalans

Pressupost assignat per l'Estat als equipaments culturals catalans
PDF | 67