• Avui s’inicia el període d’exposició pública del cens i rectificació de dades, que finalitza el 17 d’agost
  • Del total del cens, 195.533 persones són residents a l’estranger, i 164.240 són nous electors, que votaran per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya
El dispositiu electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya mobilitzarà durant la jornada electoral del 27 de setembre 77.470 persones, entre membres de les meses electorals i representants de l’Administració. En el conjunt de Catalunya hi haurà 24.531 membres titulars de les meses electorals i 49.062 membres suplents, que atendran 2.702 col·legis electorals (16 col·legis menys que el 2012), i 8.177 meses electorals (47 més que el 2012).
 
Per demarcació electoral, a Barcelona hi haurà 1.609 col·legis; a Girona, 399; a Lleida, 321, i a Tarragona, 373.
 
Comença el període d’exposició pública del cens
 
A partir d’aquest dilluns, 10 d’agost, s’inicia el procés d’exposició pública del cens i de rectificació de les dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya. Les dades estaran exposades a les seus dels ajuntaments i consolats fins al proper 17 d’agost. Durant aquest mateix termini, del 10 al 17 d’agost, es podran presentar les reclamacions per modificar les dades i també es podran presentar reclamacions sobre inclusió o exclusió del cens.
 
L’Oficina del Cens Electoral farà públiques les rectificacions i notificarà als reclamants, ajuntaments i consolats la resolució de les peticions el dia 21 d’agost. Així mateix, el Govern ha començat la campanya informativa sobre la comprovació del cens en període electoral. Aquesta campanya, que està adreçada a tota la ciutadania, es difondrà a través dels mitjans de comunicació. Igualment, s’han elaborat diversos vídeos pedagògics sobre les diferents modalitats de vot i sobre les funcions dels membres de les meses electorals, que es poden veure al web www.parlament2015.cat.
 
Les dades del cens provisional
 
Cal recordar que el cens provisional per a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya és de 5.510.713 catalans i catalanes. D’aquests, 195.533 són els electors catalans a l’estranger inscrits al Cens d’Electors Residents Absents (CERA).
 
El cens electoral provisional de residents a Catalunya (CER) per a aquestes eleccions és de 5.315.180 persones, 57.829 persones més que a les eleccions del 2012. D’aquest total, 3.973.123 persones són de la circumscripció de Barcelona; 495.606 persones, de la circumscripció de Girona; 299.131 persones, de la circumscripció de Lleida; i 547.320 persones, de la circumscripció de Tarragona.
 
Dels 195.533 electors catalans a l’estranger inscrits al CERA, 151.131 corresponen a la demarcació de Barcelona; 15.214, a la de Girona; 14.598, a la de Lleida, i 14.590 a la de Tarragona. El nombre d’electors catalans del CERA ha augmentat sensiblement des de les eleccions al Parlament del 2012, en què la xifra total d’inscrits era de 156.517.
 
 
Annex
 
1. Dispositiu electoral per demarcacions electorals
 
 
2015
2012
2010
Col·legis electorals
2.702
2.718
2.721
Barcelona
1.609
1.616
1.620
Girona
399
402
400
Lleida
321
327
330
Tarragona
373
373
371
Seccions electorals
5.048
5.046
5.016
Barcelona
3.588
3.592
3.575
Girona
531
524
525
Lleida
387
391
390
Tarragona
542
539
526
Meses electorals
8.177
8.130
8.032
Barcelona
5.836
5.735
5.697
Girona
823
823
820
Lleida
516
550
560
Tarragona
1.002
1.022
955
 
 
2. Personal mobilitzat per demarcacions electorals
 
 
2015
2012
2010
Membres de les meses (titulars)
24.531
24.390
24.096
Barcelona
17.508
17.205
17.091
Girona
2.469
2.469
2.460
Lleida
1.548
1.650
1.680
Tarragona
3.006
3.066
2.865
Membres de les meses (suplents)
49.062
48.780
48.192
Barcelona
35.016
34.410
34.182
Girona
4.938
4.938
4.920
Lleida
3.096
3.300
3.360
Tarragona
6.012
6.132
5.730
Representants de l’Administració
3.877
4.834
4.931
Barcelona
2.550
3.260
3.292
Girona
474
546
550
Lleida
354
399
473
Tarragona
499
629
616
 
 
 3. Cens electoral provisional per demarcacions electorals
 
 
 
2015
2012
2010
Població de dret
7.518.903
7.539.618
7.475.420
Barcelona
5.523.784
5.529.099
5.487.935
Girona
756.156
756.810
747.782
Lleida
438.001
442.308
436.402
Tarragona
800.962
811.401
803.301
Cens electoral de residents a Catalunya (CER)
5.315.180
5.257.351
5.229.651
Barcelona
3.973.123
3.921.452
3.900.952
Girona
495.606
490.290
486.679
Lleida
299.131
300.525
301.186
Tarragona
547.320
545.084
540.834
Cens electoral de residents absents (CERA)
195.533
156.517
133.815
Barcelona
151.131
120.458
102.655
Girona
15.214
11.792
9.742
Lleida
14.598
12.649
11.415
Tarragona
14.590
11.618
10.003