• La consellera Meritxell Borràs, en nom del Govern, sol·licita una pròrroga del termini que finalitza el proper 29 d’agost
  • Governació fonamenta la petició en el fet que els tràmits s'han de fer coincidint amb el període de vacances per a molts electors i en la reducció d’horaris i personal de diversos consolats
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha sol·licitat a la Junta Electoral Central una pròrroga del termini màxim de sol·licitud del vot per correu per als electors catalans residents de forma temporal o permanent a l’estranger en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
D’acord amb la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), el període de petició de vot per correu per a electors residents a l’estranger en els comicis del 27 de setembre s’inicià en la data de convocatòria (4 d’agost) i finalitza el 29 d’agost. En una carta adreçada avui per la consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, en nom del Govern, al president de la Junta Electoral Central, Carlos Granados, se sol·licita l’ampliació d’aquest termini atesa la coincidència en ple període de vacances per a molts electors i la reducció d’horaris i personal en alguns consolats i oficines consulars de les ambaixades.
 
Modalitats de vot exterior

A dia d'avui, tal com es troba regulat en la normativa estatal en matèria electoral, les persones residents a l’estranger o que tenen previst ser fora de Catalunya durant el procés electoral tenen les següents opcions per votar:
 
1-    Vot per correu d’electors que es troben temporalment a l’estranger (ERTA)
Cal inscriure’s al cens de catalans residents temporalment a l’estranger (ERTA) a les oficines dels consolats i ambaixades. Al mateix moment, poden demanar la sol·licitud de vot per poder rebre tota a la documentació a l’adreça que indiquin. Hi ha temps per fer-ho fins al 29 d’agost. La documentació s’enviarà al domicili indicat fins al 15 de setembre i el vot s’ha d’enviar per correu certificat fins al 23 de setembre.
 
2-    Vot per correu d’electors que es troben permanentment a l’estranger (CERA)
Cal estar inscrit en el Cens d’electors residents absents a l’estranger (CERA). Podeu fer la sol·licitud de vot mitjançant un model oficial que es pot descarregar d’internet (https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA). Aquesta sol·licitud es pot enviar per Internet, correu postal o fax. La documentació arribarà al domicili indicat no més tard del 15 de setembre. Per votar, es pot fer per correu a l’oficina o secció consular no més tard del 22 de setembre; o bé dipositant el vot en una urna  l’oficina o secció consular entre el 23 i el 25 de setembre.
Si us trobeu temporalment a Catalunya o a qualsevol altre punt de l’Estat, podeu votar per correu, però no presencialment. La sol·licitud es pot demanar entre el 4 d’agost i el 17 de setembre a qualsevol oficina de Correus. Rebreu la documentació al domicili indicat no més tard del 20 de setembre i podeu enviar el vot per correu certificat fins al 23 de setembre.
 
Si no es pot exercir el vot per correu en cap d’aquests casos que estipula la legislació electoral estatal, els catalans que estiguin a l'estranger i vulguin votar, tenen l’opció de desplaçar-se a Catalunya per poder exercir el seu dret a vot el dia de les eleccions, el 27 de setembre. Podeu trobar informació més detallada al web www.parlament2015.cat.