FOTO
·         El conseller Jané, i els representants de les empreses, han valorat molt positivament la signatura d’aquest conveni
 
·         El conveni, que s’aplicarà a catorze municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès, promourà la formació dels agents actuants en les emergències, l’optimització dels recursos assignats i l’intercanvi d’informació
 
·         Les intervencions operatives relacionades directament o indirecta amb serveis bàsics poden tenir una gran complexitat, i comportar accions preventives amb una important afectació social (evacuacions, confinaments, etc.)
 
·         El protocol operatiu estableix que, en cas d’emergència, els Bombers de la Generalitat i les empreses activades (depenent del tipus de servei) formaran un dispositiu conjunt
 
 
El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha presidit avui l’acte de signatura del conveni  entre la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i les companyies Gas Natural Distribución, Endesa i Aigües de Barcelona en matèria de coordinació davant de situacions d’emergència a la via pública.
 
Jané ha destacat que “aquest conveni suposa un avenç significatiu en matèria de seguretat i prevenció”. El conseller ha posat en valor la tasca dels Bombers de la Generalitat, i de les empreses signants del conveni així com dels ajuntaments.
 
El conveni preveu la creació d’una comissió de seguiment. En aquest sentit, Jané ha dit “confio que aquesta comissió que es reunirà de manera trimestral per permetre un marc per millorar la resposta en cas d’emergència”.
 
El conveni potenciarà la protecció a la ciutadania, així com la seva seguretat, a través d’una millor coordinació entre els Bombers de la Generalitat i els operadors en la resolució de situacions d’emergència a la via pública, per tal de reduir, amb seguretat i eficiència, els riscos potencials de les intervencions. Així mateix, promourà la formació dels agents actuants en les emergències, l’intercanvi d’informació i l’optimització dels recursos assignats a les incidències.
 
Mitjançant el conveni, s’ha creat un protocol operatiu que recull que, en cas de treballar en la resolució d’una emergència, els Bombers de la Generalitat i totes les empreses activades (depenent del tipus de servei) formaran part en conjunt del dispositiu de resolució de l’incident, i restaran al lloc fins que no es disposi del diagnòstic final de la incidència.
 
El conveni ha comptat també amb la participació de l’Institut Cerdà, atès que ha sorgit en el marc del Servei de Suport a la Gestió de Crisis (SSgC). Aquesta és una iniciativa impulsada per l’Institut Cerdà i basada en la col·laboració permanent entre un conjunt de grans empreses i les Administracions Públiques, amb la finalitat d’anticipar, prevenir i minimitzar els impactes de les crisis.
 
El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Ramon Parés; el director general d’Aigües de Barcelona, Ignasi Escudero; la directora general d’Endesa Catalunya, Isabel Buesa i el director de Gestió Tècnica del Sistema de Gas Natural Distribución, Raül Font han estat els responsables institucionals que han signat el conveni. A l’acte de signatura també hi han assistit la directora de la Divisió de Serveis de Resiliència i Emprenedoria de l’Institut Cerdà, Elisabet Viladomiu, i el subdirector general Operatiu dels Bombers de la Generalitat, Albert Vilanova, així com representants municipals i d’altres autoritats i comandaments operatius.
 
 
Millor coordinació i resposta operativa
El present conveni aporta una millora en la vessant operativa, atès que promou una més estreta col·laboració dels agents actuants (Bombers de la Generalitat i cadascuna de les empreses) i els respectius centres de control en aquelles incidències que es produeixin a la via pública, i en les què es puguin veure afectades, directament o indirecta, instal·lacions de subministraments de gas, aigua o electricitat. Des del punt de vista tècnic, abordarà les accions a dur a terme, amb rapidesa i la màxima seguretat possible, tant per als actuants com per a la població.
 
El conveni estableix que, en cas d’activació, el comandament operatiu dels Bombers de la Generalitat serà qui validarà les actuacions necessàries per gestionar la situació d’emergència, atenent l’assessorament tècnic de les companyies. En la mateixa línia, les actuacions de tots els agents implicats (depenent del servei) respectaran en tot moment les mesures de seguretat corresponents. Cada part signant del conveni es farà responsable de que l’equipament de protecció personal, la formació i la idoneïtat del material emprat per cadascú en les intervencions respongui a la naturalesa d’aquesta intervenció, en base a la corresponent anàlisi de risc per a aquestes situacions.
 
Cal tenir present que les intervencions operatives dels Bombers de la Generalitat relacionades amb infraestructures elèctriques, fuites d’aigua o de gas natural, avaries importants, incendis o explosions, en les quals intervinguin les infraestructures de subministrament en via pública de les respectives companyies, poden tenir una enorme complexitat, així com la determinació d’accions preventives que comporten una important afectació social (evacuacions, confinaments, etc.).
 
Per tal de fer el seguiment i la valoració de l’execució del conveni, i per desenvolupar-ne els acords, actualitzar les dades i avaluar les actuacions en els sinistres que s’hagin produït, s’ha creat una Comissió de Seguiment, integrada per representants de cadascuna de les parts signants i de l’Institut Cerdà. Aquesta comissió també podrà proposar mesures de millora operativa.
 
Finalment, el conveni preveu la possibilitat d’incorporar-ne altres companyies de serveis en via pública que operin en el territori de Catalunya.
 
 
Àmbit d’actuació del conveni
Inicialment, el conveni s’aplicarà, en una primera prova pilot, als municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat.
 
Posteriorment, també s’implementarà a les ciutats de Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Gavà, Begues, Castelldefels i Sitges (les Botigues de Sitges).
 
Per tal de millorar la informació amb aquests municipis, el proper mes de setembre estan previstes sessions d’informació i treball, on representants dels Bombers de la Generalitat, d’Endesa, Gas Natural Distribución, Aigües de Barcelona i l’Institut Cerdà informaran sobre els aspectes operatius i tècnics del conveni a representants i tècnics municipals.
 
 
Serveis dels Bombers de la Generalitat en actuacions relacionades amb serveis bàsics
Els Bombers de la Generalitat van realitzar, l’any passat, 1.073 serveis per atendre emergències per fuites o incendis de gas, explosions, incendis d’infraestructures elèctriques. L’any anterior, el 2013, es van atendre gairebé el mateix nombre de serveis d’aquest tipus, 1.069, i fins el 15 d’agost d’enguany, els Bombers n’han atès 754.
 
 
Experiència a la ciutat de Barcelona
Un conveni similar s’està aplicant, des de desembre de 2008, a la ciutat de Barcelona, entre el Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona i les tres empreses subministradores d’energia, amb una valoració positiva.
 
Segons dades del Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, al llarg d’aquests anys, hi ha hagut una mitjana de 10 activacions mensuals (120 activacions per any). En general, es tracta d'intervencions de llarga durada, amb un mitjana d'unes 2,5 hores per actuació (el rang oscil·la entre 1 hora i 15 hores).
 
 

1  

Fitxers adjunts

FOTO

FOTO
JPG | 6316